Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego

Home  »  Bez kategorii  »  Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego
cze 12, 2021 KBB

Aleksandra Ziółkowska-Boehm otrzymała ostatnio list następującej treści:

Szanowna Pani Aleksandro,

w imieniu Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Elżbiety Żądzińskiej, jest mi niezmiernie miło poinformować, iż Uniwersytet Łódzki pragnie przyznać Pani tytuł „Absolwent VIP”.

Idąc w ślady najlepszych uczelni na świecie i mając na celu umacnianie więzi z Absolwentami, Uniwersytet Łódzki od 2013 r. realizuje Program Absolwent VIP, skierowany do najwybitniejszych wychowanków Uczelni – grona ekspertów, ludzi sukcesu, osobistości ze świata nauki, sztuki, polityki, biznesu.

Podczas regularnie organizowanych spotkań kolejni wybitni Absolwenci przyjmują z rąk Jej Magnificencji Rektora prestiżowy tytuł „Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego”, a także symboliczną statuetkę – ceramiczne jabłko jako owoc ciężkiej pracy Absolwentów oraz zapowiedź ich dalszej, owocnej współpracy z Alma Mater.

Zaszczytne grono wybitnych wychowanków naszej Uczelni wyróżnionych tytułem Absolwent VIP liczy już ponad 200 osób.

Będziemy zaszczyceni Pani obecnością w naszym Programie i aktywnym udziałem w procesie dalszego rozwoju naszej Uczelni. Więcej informacji o Programie Absolwent VIP wraz listą wszystkich Absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego znajdzie Pani pod adresem: http://absolwent.uni.lodz.pl/absolwenci-vip/

Z wyrazami szacunku,
Przemysław Fabjanowski
Dyrektor
Centrum Współpracy z Otoczeniem
Uniwersytet Łódzki