Adam Zagajewski nie żyje

Home  »  Bez kategorii  »  Adam Zagajewski nie żyje
mar 22, 2021 KBB

Urodził się 21 czerwca 1945 we Lwowie. Ze względu na zmianę granic rodzina została przesiedlona do Gliwic. Tu zrobił maturę, a następnie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim.. Związany był z poetyckim ruchem Nowej Fali. Był wykładowcą filozofii na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Po podpisaniu Listu 59, protestującego przeciwko zmianom w Konstytucji PRL, został w 1975 objęty zakazem druku. W 1978 podpisał deklarację założycielską Towarzystwa Kursów Naukowych i był jego wykładowcą. W sierpnia 1980 roku dołączył do apelu intelektualistów do władz komunistycznych o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami.

Od 1981 roku mieszkał w Paryżu, a od 2002 roku wrócił do Krakowa. Był członkiem redakcji „Zeszytów Literackich”.

Wydał kilkanaście tomików wierszy, w tym Jechać do Lwowa (Londyn 1985), kilka tomów prozy, a także zbiory esejów.

Laureat wielu nagród, w tym Fundacji im. Kościelskich z 1975, kilkakrotnie Nike, Heinricha Manna z 2015, księżnej Asturii (Hiszpania) z 2017. Prowadził gościnnie warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym na UJ. Wykładał w Committee on Social Thought na Uniwersytecie w Chicago oraz jako profesor wizytujący na University of Houston.

Zmarł 21 marca 2021 w Krakowie, w dniu Światowego Dnia Poezji.

Fot: Szymon Drabczyk