Czajkowska Magdalena

Home  »  Bez kategorii  »  Czajkowska Magdalena
lut 3, 2014 ZPPnO
Ur. 24 maja 1935 w Gdyni. Polske opuscila w 1947, a po roku przebywania na terenie Niemiec, osiedlila sie w Wielkiej Brytanii. Tutaj ukoriczyla studia biologiczne w Imperial College w Londynie i rozpoczela prac? w zalozonej wraz z mezem Zbigniewem, firmie Servo Consultants /Servotest Ltd, zajmujacej sif projektowaniem i konstrakcjq aparatow elektronowych. Od szeregu lat zajmuje sig tlumaczeniami i przekladami z jezyka polskiego na angielski. Jest tlumaczem literackim poezji Herberta, Wierzyriskiego, Krystyny i Czeslawa Bednarczykow ponadto przetlumaczyla kilka utworow dramatycznych, prozatorskich, a ostatnio tekstow z literatury dzieciecej. Jej pasjq zyciowq jest zeglarstwo i podrozo-wanie, ktore staly sie tematem wielu jej artykufow i wspomnieri zamieszcza-nych w polskiej prasie. Opublikowala rowniez kilka krdtkich opowiadaii i esejow na temat symboliki roslinnej w kultach i malarstwie. Debiut książkowy:Kochane zwierzqtka, korespondencja i wspomnienia o Zbigniewie Herbercie, PIW 2000.

W przygotowaniu poszerzone wydanie tej ksiazki dla wydawnictwa Rosner i Wspolnicy.

ENGLERT, L Juliusz

Ur. 7 wrzesnia 1927 w Warszawie. Ukonczyl stoleczne Gimnazjum Graficzne w 1944 r. Bral udzial w Powstaniu Warszawskim, walczac w batalionie harcerskim Wigry. Pozniej, zolnierz 2. Polskiego Koipusu we Wloszech. Ppor. rez. Po wojnie osiadl w Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem Borough Polytechnic (1951). Jako dziennikarz opublikowal ponad 600 artykulow, reportazy oraz kwerend ilustro-wanych wlasnymi zdjeciami, przede wszystkim w londyriskim Dzienniku Polskim i Dzienniku Zohiierza. Projektodawca kilkudziesieciu polonicow poczty brytyjskiej. Fotografik z dorobkiem ponad 40 wystaw fotograficznych i reportazy ekspono-wanych w Londynie, Glasgow, Edynburgu, a po 1991 r. w kilkunastu miastach Polski. Zbiory wlasnej grafiki wydawniczej zdeponowa} m.in. w Bibliotece Narodowej, zbi6r negatywdw 1947-2004 w Archiwum Dokumentacji Mecha-nicznej w Warszawie, a kolekcje 500 ksiazek z dedykacjami znanych autordw przekazal Bibliotece Jagielloriskiej. Czlonek m.in. Rady Instytutu Jozefa Pilsudskiego oraz Rady Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Towa-rzystwa Historyczno-Literackiego w Paryzu, zalozyciel Bractwa Ekslibrisu Polskiego i Polskiego Oddzialu St. John Ambulance w Wielkiej Brytanii. Za swa^ dzialalnos”c spolecznq i kulturaln^ otrzymal m. in.: Krzyz Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyz Oficerski Orderu Zaslugi RP, Zloty Krzyz Zaslugi, Medal Wojska, Krzyz AK, Knight of Merit Military Constantinian Order of St. George St. John Order of St. John. Autor albumow:

General Bar Komorowski, Londynl994.

Piecdziesiqt lat pozniej, Warszawa 1995.

Wspolautor albumow i publikacji ksiqzkowych m. in.:

General Anders i iolnierze 2. Korpusu, Londyn 1989/Warszawa 1990.

General Sikorski, Premier i Naczelny Wddz, Londyn 1991/ Warszawa 2003.

Jozef Pifsudski, Komendant, Naczelnik Panstwa, Pierwszy Marszalek

Polski, Londyn 1991/Warszawa 1991 i 2003.

General Maczek, Dowodca 1 Dywizji Pancernej, Londyn 1992/ Warszawa 1992.

Chcialem by Warszawa byla wielka, Warszawa 1994.

General Sosabowski, Londyn 1996.

General Sosabowski i Major Sosabowski, Londyn 2001.

Pastor Bonus,

Pastor Mundi,

Pastor Poloniae,

Szkola Podchorqzych Piechoty 1922-1939, Londyn 1997.

PACAK Dariusz

Ur. 19 grudnia 1962r. w Lodzi. Po ukonczeniu matury w rodzinnym miescie rozpoczql kilkuletni okres samoksztalceniowy, podjai proby nauki zawodu w Policealnych Studiach Zawodowych. Na poczatku lat osiemdziesi^tych zostal czlonkiem Klubu Mlodych Pisarzy ,,Wiadukt” w Lodzi. W tym czasie podejmuje wspolprac^ z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego, ze Studiem Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Zydowskim w Warszawie, zostaje rowniez wolnym sluchaczem lodzkiej PWSTFiTV. W 1986 r. rozpoczyna studia w kra-kowskiej Akademii Muzycznej na wydziale wokalno-aktorskim, ktore konczy 10 lat p6zniej. W przerwach miedzy kolejnymi latami studiow odwiedzil 28 krajow i uprawial co najmniej tyle samo zawodow. W 1997r. we wroclawskiej Akademii Muzycznej uzyskal dyplom magisterski i wyjechal do Austrii na studia podyplo-mowe w Hochschule fur Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, gdzie sie osiedlih Jest laureatem wielu konkurs6w poetyckich (Opoczno 2001, Warszawa 2001, Waszyngton 2002, Wieden 2004) i spiewaczych. Nalezy do kilku stowarzyszen literackich i artystycznych zarowno w kraju jak i zagranic^. Bral udzial m.in. w Swiatowym Kongresie Poet6w w Waszyngtonie i w Chinach. Jego wiersze publikowane byly w wielu antologiach poetyckich i tlumaczone na wiele jezykow. Poezja:

Ptaki Emanacji, Biuro Programow Zagranicznych AE, Krakow 2001.

W podruzgotanym Ciqgu, UAM, Poznan 2003.

Dom Zlotego Runa – Das Haus des Goldenen Vlieses, Wydawnictwo – Rys, Poznari 2004.

PANKOWSK1 Marian

Ur. 9 listopada 1919 w Sanoku. Po ukoriczeniu Szkoly Podchorazych w Jaroslawiu, w 1938 rozpoczaj studia polonistyczne na UJ. Wziaj udzial w kam-panii wrzesniowej, a dostawszy sif do niewoli, zbiegl i pracowal jako robotnik w fabryce wagonow. Aresztowany przez gestapo w 1942 za przynaleznosc do Zwiazku Walki Zbrojnej do korica wojny przebywal w obozach Oswiecim,