Czarnik Oskar Stanisław

Home  »  Członkowie  »  Czarnik Oskar Stanisław
maj 22, 2014 KBB

Czarnik

ur. 27 XII 1937 we Lwowie, syn lekarza.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydzydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1962), doktor habilitowany, a od 2003 profesor zwyczajny.

Od 1956 w PTTK, w latach 1961-1964 nauczyciel w LO w Tłuszczu, 1964-1966 w ZSZ przy Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa, 1966-1969 handlowiec w Centrali Importowo-Eksportowej CIECH w Warszawie, 1969-1972 redaktor w Wydawnictwach Handlu Zagranicznego w Warszawie, 1972-1978 nauczyciel w Technikum Odzieżowym w Warszawie. Od 1978 r. pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie (w 2008 r. przeszedł na emeryturę). Członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w BN, wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Komitetu Zakładowego „Solidarności” w BN. Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, następnie w Jaworzu, zwolniony w kwietniu 1982 r. Działacz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie, działacz Duszpasterstwa Internowanych i Uwięzionych, członek Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Klemensa (przy ul. Karolkowej) w Warszawie, współorganizator corocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. W latach 1990-94 radny z listy Komitetu Obywatelskiego, przewodniczący Rady Miasta Kobyłka, gdzie do dziś mieszka. Wykładowca w Akademii Świętokrzyskiej (od 2011 Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach i Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat prowadził badania poświęcone historii kultury polskiej, a zwłaszcza dziejom prasy w XIX i XX wieku, autor wielu publikacji dotoczących kultury literackiej w Polsce i na wychodźstwie w XIX i XX wieku.

Wydał szereg książek, m. in.:
Proza artystyczna a proza codzienna (Wrocław 1982), Między dwoma sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980 (Warszawa, 1993), Wybory ideowe i literackie „Robotnika” 1918-1939 (Warszawa 1996).

Za monumentalne opracowanie W drodze do utaconej Itaki. Prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940-1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941-1946) otrzymał nagrodę za najlepsze opracowanie naukowe roku 2012 dotyczące kultury i literatury na emigracji im. Włady Majewskiej ZPPnO.

Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2005).