Dziennik Powstańca

Home  »  Bez kategorii  »  Dziennik Powstańca
sie 16, 2014 ZPPnO

 

W ramach uroczystości upamiętniających wybuch powstania warszawskiego odbyła się promocja najnowszego wydania książki autorstwa Zbigniewa Czajkowskiego-Debczyńskiego Dziennik powstańca, w której udział wzięli: żona Magdalena i syn Marek (tłumacz Dziennika na angielski) autora, zmarłego w 1999 r. w Londynie. Pomocja książki, wydanej przez oficynę Marginesy, odbyła się 4 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego. Fragmenty Dziennika były czytane w Polskim Radiu .oraz TOK-FM. Magdalena i Marek Czajkowscy udzielili wywiadu dla radia.

W chwili wybuchu Powstania autor Dziennika miał 18 lat. Jako „Deivir”, żołnierz legendarnego „Parasola”, służył bezpośrednio pod dowództwem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i był naocznym świadkiem śmierci poety. Notatki robione były podczas powstania i tuż po jego zakończeniu. Większość jest poświęconych poległym kolegom autora, ale znaczna część książki dotyczy walk na Starym Mieście. Jest też epizod przejście kanałami do Śródmieścia, w rejon Politechniki.

Dziennik powstańca przeczytałem dwukrotnie i gotowy jestem wygłosić długą pochwałę. Jest to świetna proza i fakt, że napisał ją młodzieniec, budzi moją zazdrość,napisał Zbigniew Herbert po piewszym wydaniu książki w liści, wysłanym z Berlina 12 XII 1969 r. do Zbigniewa Czajkowskiego-Dębczyńskiego.