Ewa Thompson

Home  »  Członkowie  »  Ewa Thompson
lis 30, 2015 KBB

Ewa Thompson
Literaturoznawca, profesor literatury porównawczej i slawistykina Rice University w Houston.

Ukończyła studia z filologii rosyjskiej i angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim w 1963, jest także absolwentką Konserwatorium Muzycznego w Sopocie, doktoryzowała się (z literaturoznawstwa porównawczego) na Vanderbilt University w 1967 na podstawie pracy Russian Formalism and Anglo-American New Criticism. W latach 1973-1974 była profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Virginia, następnie do 1979  profesorem nadzwyczajnym, a od 1979 profesorem zwyczajnym Rice University w Houston.

Opublikowała wiele artykułów z dziedziny literaturoznawstwa i politologii. W Polsce pisuje w „Tekstach Drugich”, „Arcanach”, a w USA m.in. w „The Washington Times”, „Slavic and East European Journal”, „Modern Age”, „Slavic Review” i „Houston Chronicle”. Jest redaktorem kwartalnika „Sarmatian Review”. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

W 2015 otrzymała Nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie[1].

Wybrane publikacje książkowe
W języku polskim:
Trubadurzy imperium.  Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. Anna Sierszulska, (Kraków: 2000)
Witold Gombrowicz, przeł. Anna Sierszulska, (Katowice, 2002).

W języku angielskim:
Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study, The Hague: Mouton, 1971.
Witold Gombrowicz, Boston: Twayne 1979.
Understanding Russia: the Holy Fool in Russian Culture, University Press of America 1987.
The Search for Self-Definition in Russian Literature, Houston: Rice University Press 1991.
Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism, Westport, CT and London: Greenwood 2000.

www.facebook.com/sarmatianreview