Joanna Sokołowska-Gwizdka – laureatką ZŁOTEJ SOWY POLONII

Home  »  Bez kategorii  »  Joanna Sokołowska-Gwizdka – laureatką ZŁOTEJ SOWY POLONII
mar 27, 2018 KBB

Złote Sowy wręczane są corocznie od 2005 w Wiedniu. Nagrody przyznawane są przez redakcję wiedeńskiego pisma polonijnego „Jupiter”, będącego organem Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii i Federacji Kongresu Polonii w Austrii. Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych osobowości za ich wkład w życie Polonii w takich kategoriach jak: literatura, sztuki plastyczne, muzyka, film, teatr, nauka, media, działalność społeczna oraz Ambasador kultury polskiej niepolskiego pochodzenia.

Nagroda została powołana w 2005 z inicjatywy Jadwigi Hafner przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Akademii Nauk oraz polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród tegorocznych laureatów jest Joanna Sokołowska-Gwizdka. Wywiad z nią przeprowadziła Aleksandra Ziółkowska-Boehm.

Czytaj: http://www.cultureave.com/joanna-sokolowska-gwizdka-laureatka-zlotej-sowy-polonii/

http://www.cultureave.com/zlote-sowy-polonii-wieden-2018-r/