Kilanowski Piotr

Home  »  Bez kategorii  »  Kilanowski Piotr
sty 16, 2023 KBB

ur.8 maja 1969 w Poznaniu

Literaturoznawca, tłumacz, wykładowca akademicki

Ukończył filologię hiszpańską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1990). W tym samym roku wyemigrował na stałe do Brazylii, gdzie ukończył studia na Universidade de Brasília.. W latach 2000-2009 r. był wykładowcą i kierownikiem Katedry Portugalistyki na uniwerytecie Faculdade Alvorada w Brasili. Od 2009 pracuje na Universidade Federal do Paraná w Kurytybie jako wykładowca literatury polskiej w Katedrze Polonistyki. W 2018 roku obronił pracę doktorską o poezji Zbigniewa Herberta na Uniwersytecie Federalnym de Santa Catarina Florianópolis. Jest założycielem i koordynatorem Centro de Estudos Poloneses na Universidade Federal do Paraná i grupy badawczej poświęconej literaturze polskiej Cogito.

Przetłumaczył na język polski twórczość m.in. Paula Leminskiego, a na język portugalski wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Jerzego Ficowskiego, Anny Świrszczyńskiej, Zuzanny Ginczanki, Jana Kochanowskiego, Bolesława Leśmiana, a także dzieła pisarzy takich jak: Josif Brodski, Aleksander Wat, Stanisław Lem..

Jest autorem licznych artykułów

Zna język polski, angielski, portugalski, hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki, kataloński, łaciński, włoski, czeski.

W 2018 r. otrzymał srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Ttłumaczenia w wydaniu książkowym

Amiel, Irit. Não cheguei a Treblinka a tempo. Poesias. Opracowanie, przypisy i tłumaczenie Piotr Kilanowski. Fortaleza: Dybbuk, 2019.

Dąbrowska, Krystyna. Agência de viagens. Opracowanie, przedmowa i tłumaczenie Piotr Kilanowski. Belo Horizonte: Âyiné, 2022.

Ficowski, Jerzy. A leitura das cinzas/Odczytanie popiołów. Opracowanie, przedmowa i tłumaczenie Piotr Kilanowski. Wenecja/Belo Horizonte: Âyiné, 2018.

Herbert, Zbigniew. A viagem do Senhor Cogito/Podróż Pana Cogito. Opracowanie i wybór Piotr Kilanowski i Dantua Opacka-Walasek. Wstęp Dantua Opacka-Walasek. Tłumaczenie i posłowie Piotr Kilanowski. Katowice: Gnome, 2016.

Herbert Zbigniew. O Senhor Cogito: Anotações da Casa Morta/Pan Cogito: Zapiski z martwego domu. Tłumaczenie Piotr Kilanowski. São Paulo: Demônio Negro, 2019.

Leminski, Paulo. O meu coração de polaco voltou/Powróciło moje polskie serce. Opracowanie, wybór, posłowie Piotr Kilanowski. Tłumaczenia Piotr Kilanowski i Konrad Szcześniak. Wyd. drugie poszerzone. Kurytyba: Casa da cultura Polônia Brasil, 2015.

Leminski, Paulo. Powróciło moje polskie serce/O meu coração de polaco voltou. Opracowanie, wybór, posłowie Piotr Kilanowski. Tłumaczenia Piotr Kilanowski i Konrad Szcześniak. Katowice: Gnome, 2014.

Szlengel, Władysław. A janela para o outro lado/Okno na tamtą stronę. Opracowanie, wybór i tłumaczenie Piotr Kilanowski. Kurytyba: Dybbuk, 2018. Książka, oprócz tłumaczeń wierszy i prozy Szlengla zawiera artykuły na temat poety autorstwa Piotra Kilanowskiego, dyrektora Muzeum Holokaustu w Kurytybie Carlosa Reissa, Marcelo Paivy de Souzy i Emanuela Ringelbluma.

Szymborska, Wisława. Riminhas para as crianças grandes. Tłumaczenie i opracowanie Piotr Kilanowski i Eneida Favre. Wstęp Piotr Kilanowski. Wenecja/Belo Horizonte: Âyiné, 2018.

Świrszczyńska, Anna. Eu construía a barricada/Budowałam barykadę. Opracowanie, wstęp i tłumaczenie Piotr Kilanowski. Kurytyba