KOMUNIKAT JURY

Home  »  Nagrody ZPPnO  »  KOMUNIKAT JURY
lis 22, 2015 KBB

U progu 70. rocznicy powstania Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie (1946), kontynuując ponad 60-letnią tradycję istnienia jego Nagrody Literackiej, jury (w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz – prezes ZPPnO; prof. Beata Dorosz – Warszawa, IBL PAN; ks. prof. Janusz Ihnatowicz ? Houston, USA; ks. prof. Bonifacy Miązek – Wiedeń; dr Nina Taylor-Terlecka ? Oxford; dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm ? Wilmington, USA) uprzejmie zawiadamia o przyznaniu następujących nagród za rok 2015:

anna frajlich Nagrodę główną za całokształt twórczości otrzymuje Anna Frajlich (Nowy Jork), autorka dziesięciu tomów poezji, jednego tomu prozy, dwóch tomów dotyczących wybitnych poetów-emigrantów, Józefa Wittlina i Czesława Miłosza; wykładowca akademicki języka polskiego i literatury polskiej na State University of New York i Columbia University w Nowym Jorku. Od 46 lat na emigracji, staje nieustannie przed pytaniem o własną tożsamość; jej literackie korzenie tkwią głęboko w kulturze polskiej, żydowskiej i amerykańskiej, ale to w języku polskim odnajduje przystań i przynależność. Jej twórczość, czerpiąca z osobistych przeżyć, ma głęboko humanistyczny wymiar, w którym prywatne, niemal intymne wątki stają się parabolą podróży, wygnania, przemijania czasu i przestrzeni, poszukiwania nie tylko własnego miejsca, ale dobra i piękna ? będących uniwersalnym doświadczeniem wpisanym od zawsze w ludzki los, nie tylko emigrantów XX wieku. Wymowa tej twórczości sytuuje Poetkę w kręgu ważnych i znaczących postaci współczesnej literatury polskiej.

Ewa Thompson Nagrodę za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie otrzymuje prof. Ewa Thompson (Houston, Teksas), profesor literatury porównawczej i slawistyki na Rice University, wcześniej związana z Indiana Vanderbilt University i University of Virginia. Od dziesięcioleci prof. Thompson jest aktywna w udostępnianiu i promowaniu kultury polskiej na scenie amerykańskiej. Erudycja slawisty, zwłaszcza w dziedzinie literatury rosyjskiej, która zaowocowała szeregiem książek i dziesiątkami artykułów, pozwoliła jej na wyjaśnienie i sprostowanie wielu mitów i stereotypów na temat historii i kultury polskiej, które krążą w społeczeństwie amerykańskim. Założone przez nią w 1981 pismo ?Sarmatian Review?, poświęcone kulturze, historii i społeczeństwom Europy Wschodniej, uwzględnia szeroko problematykę polską, tłumaczenia klasyki polskiej (m.in. współczesny przekład Pana Tadeusza), recenzje ważniejszych publikacji książkowych. Przez wiele lat Prof. Thompson zapraszała na Rice University przedstawicieli nauki i literatury polskiej jako visiting professor, zapoznając tym samym studentów tego prestiżowego uniwersytetu, potencjalnie mających w przyszłości wpływ na opinię publiczną USA, z osiągnięciami polskiej kultury.

http://www.dziennikpolski.co.uk/artykuly/2015/12/10/nagrody-dla-emigrantek-zza-oceanu/