Nagrody literackie za rok 2014

Home  »  Bez kategorii  »  Nagrody literackie za rok 2014
lis 13, 2014 ZPPnO

KOMUNIKAT

Podtrzymując ponad 60-letnią tradycję istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, jury (w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz ? prezes ZPPnO w Londynie, dr hab. Beata Dorosz ? Warszawa, IBL PAN, ks. prof. dr Janusz Ihnatowicz ? Houston, USA, ks. prof. dr Bonifacy Miązek ? Wiedeń, dr Nina Taylor-Terlecka ? Oxford, dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm ? Wilmington, USA) uprzejmie zawiadamia o przyznaniu następujących nagród za rok 2014:

? Nagrodę główną za całokształt twórczości otrzymuje dr Maja Elżbieta Cybulska.

Laureatka od blisko pół wieku zajmuje się krytyką literacką i teatralną (debiut w 1966). Na jej twórczość składają się artykuły, recenzje, szkice krytyczne, eseje i rozprawy, prace edytorskie, nadto wiele różnorodnych form filologicznych i komparatystycznych, świadczących o wybitnym talencie analitycznym pisarski, która podejmując się roli przewodnika po literaturze polskiej i obcej, żywo i interesująco, z pasją i znawstwem erudyty komentuje na łamach czasopism krajowych (?Polonistyka?, ?Nowe Książki?) i emigracyjnych (?Wiadomości?, ?Środa Literacka?, ?Tydzień Polski?, ?Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza?) ważne i ciekawe zjawiska i wydarzenia literackie, od pisarstwa Mariana Pankowskiego po twórczość Virginii Woolf. Jej osiągnięcia w tej dziedzinie ? m.in. stałe rubryki szkiców i felietonów (np. Na półkach z książkami, 1977-1981, W moich oczach, 1979-1983) oraz tomy esejów Tematy i pisarze (Londyn 1982), W moich oczach (Londyn 1995) i Dobra Anglia i inne szkice (Rzeszów 2005) ? sytuują ją w rzędzie kontynuatorów najlepszych tradycji krytyki literackiej na emigracji; wyrazem uznania było powołanie jej w 1988 w skład jury prestiżowej nagrody ?Wiadomości?. Szczególną wartość mają jej prace poświęcone zachowaniu polskiego dziedzictwa kulturalnego na obczyźnie: rozprawa Wacław Iwaniuk poeta (Londyn 1984), Potwierdzone istnienie. Archiwum Stefanii Zahorskiej (Londyn 1988), czy Rozmowy ze Stanisławem Gliwą (Londyn 1990), a także prace bibliograficzno-dokumentacyjne. Własną twórczość poetycką przedstawiła w tomie Próby liryczne (Londyn 1980). W 1981-1986 była członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie; w 1982-1983 współredagowała londyński ?Pamiętnik Literacki?. Jest profesorem zwyczajnym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie.

? Nagrodę im. Włady Majewskiej w kategorii za najlepszą książkę roku 2013 dla pisarza polskiego mieszkającego poza krajem otrzymuje Maciej Patkowski za książkę pt. Kryptonim ?Paderewski? (Łomianki: Wydawnictwo LTW).

Autor od przeszło czterdziestu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych ? bohaterem zaś jest jedna z najważniejszych postaci w historii Polski, Ignacy Jan Paderewski, którego dwa ostatnie lata życia, spędzone na obczyźnie, opowiedziane są na jej kartach. Najważniejszą wartością książki jest przypomnienie Paderewskiego nie jako artysty, ale i jako polityka zawsze głęboko zaangażowanego w sprawy Polski, aktywnie działającego do ostatnich dni życia na emigracji na rzecz Kraju walczącego z najazdem hitlerowskim i sowieckim. Opierając relację na pamiętnikach i dokumentach archiwalnych, najczęściej dotychczas niepublikowanych, rozsianych między Warszawą a Kalifornią, między Uniwersytetem Jagiellońskim a Stanford University, pisarz stworzył znakomitą opowieść para-dokumentalną, pełną jednak dramatyzmu historycznego i prawdy psychologicznej, a przez to przekonującą.

Spotkanie z laureatami oraz wręczenie nagród odbędzie się w marcu 2015 r. w Ambasadzie RP w Londynie.