Książki nominowane do Nagrody Literackiej ZPPnO

Home  »  Nagrody ZPPnO  »  Nagroda Literacka ZPPnO - Laureaci  »  Książki nominowane do Nagrody Literackiej ZPPnO
wrz 11, 2023 KBB

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ogłosił listę książek nominowanych do Londyńskiej Nagrody Literackiej, przyznawanej za całokształt twórczości, za najlepszą książkę roku, popularyzację kultury polskiej w świecie oraz za dzieło naukowe poświęcone literaturze emigracyjnej. Londyńska Nagroda Literacka została ustanowiona w 1951 roku.

Nagrodę za całokształt twórczości i za najlepszą książkę może otrzymać polski pisarz mieszkający i tworzący poza granicami kraju. O nagrodę za popularyzację kultury polskiej na świecie oraz za dzieło naukowe traktujące o literaturze emigracyjnej może ubiegać się pisarz, tłumacz, badacz naukowy, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Na liście nominowanych tytułów do Londyńskiej Nagrody Literackiej znalazły się następujące książki:

  • Richarda Butterwicka (Wielka Brytania) rozprawa historyczna „Światło i płomień. Odrodzenie i zniszczenie Rzeczypospolitej (1733–1795)” (Light and Flame: The Renascence and Destruction of the Commonwealth 1733–1795), przekład M. Ronikier; Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022;
  • Kazimierz Braun (USA) tom poezji „Oczekiwanie”, Wydawnictwo 3DOM, Częstochowa 2022;
  • Piotra Florczyka (USA) tom poezji „Granice”, Wydawnictwo WBPiCAK (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Animacji Kultury w Poznaniu), Poznań 2022;
  • Marii Jastrzębskiej (z Wielkiej Brytanii) zbiór poezji „Small Odyssey”, Waterloo Press, Hove 2022;
  • Waldemara Kontewicza (z Kanady) tom poezji „Tunel pod Ptaszkowską” Wydawcy: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza, Toronto–Rzeszów 2022;
  • Tomasza Łychowskiego (Brazylia) tom poezji „Arka Noego” przed. A. Jamrozek-Sowa, Stowarzyszenie Literacko-Arystyczne „Fraza”, Rzeszów 2022;
  • Macieja Łuczaka (Polska) rozprawa historyczna  „A imię jego 34. Postępowanie karne wobec sygnatariuszy Listu 34 i popierających go pisarzy”, Wydawcy: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2022;
  • Danuty Piątkowskiej, Wiesławy Piątkowskej-Stepaniak (Polska) rozprawa historyczna  „Polski akcent w American Expeditionary Forces. Historie prawdziwe, fascynujące i prawie zapomniane”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2022;
  • Niny Taylor-Terleckiej (Wielka Brytania) rozprawa literaturoznawcza „Wielkie Księstwo Litewskie i inne terytoria” seria 1, „W aurze Soplicowa”, red. J. Ławski i K. K. Pilichiewicz, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2022;
  • Genevieve Zubrzycki (USA) rozprawa socjologiczno-kulturowa „Resurrecting the Jew. Nationalism, Philosemitism and Poland’s Jewish Revival”, Princeton University Press, Princeton 2022.

Laureata wyłoni jury w składzie: przewodnicząca Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz (Houston, USA); dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm (Wilmington, USA) i dr Adam Wierciński, Uniwersytet Opolski (Polska).

Fundatorami Nagrody są organizacje społeczne i osoby prywatne.