Latus Jan

Home  »  Bez kategorii  »  Latus Jan
lut 4, 2021 KBB

Urodzony 1960 r. w Warszawie. Dziennikarz, felietonista, podróżnik.

W latach 1983-88 studiował na Wydziale Teatrologii na PWST w Warszawie. W 1988 po ukończeniu studiów teatrologicznych wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach 2002-2001 studiował dziennikarstwo na Columbia University i uzyskał dyplom magisterski z dziennikarstwa.

Karierę dziennikarską rozpoczął w anglojęzycznej telewizji kablowej „Profiles of Arts”. Pisał też teksty dla Foreign Press Association Newsletter. Przez wiele lat pisywał również felietony muzyczne dla polskich czasopism m.in. „Machina”, „Muzy”, „Studio” (1991-2000. Jako korespondent prasowy i radiowy relacjonował wydarzenia z Nowego Jorku dla „Voice of America” (1993-1995) i radia Pomona (2005-2010). W latach 1991-2015 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”. W piśmie tym był reporterem, redagował magazyn „Weekend”, a w latach 2009-2013 był redaktorem naczelnym.

W Polsce wydał trzy książki – dwa zbiory felietonów: Stąd widać najlepiej (2005) i Pożegnanie z Ameryką (2010) oraz poradnik Polak w Ameryce.

W swoich felietonach w ironiczny sposób opisywał kondycję polskich imigrantów w pełni jednak zdając sobie sprawę, że ta ironia jest również autoironią Siedzą więc sobie Polacy na przyzbie (jeśli to polska dzielnica Greenpoint, mają z przyzby widok na Manhattan) i – choć tyle tu są lat i często dobrze im się wiedzie – narzekają. Na dzisiejszą Polskę, na dzisiejszą Amerykę; na świat. Wyśmiewam ich malkontenctwo w felietonach, ale zarazem mam świadomość, że jestem jednym z nich. Jego doskonała znajomość polskiego środowiska w Nowym Jorku przydała mu się również w pracy dyplomatycznej.

W latach 2015–2016 Jan Latus podjął pracę w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku w Referacie do spraw Współpracy z Polonią. W Konsulacie zajmował się m.in. organizowaniem wydarzeń kulturalnych – spotkań z pisarzami i filmowcami. Od 2007 r. jest członkiem zarządu Foreign Press Association, zrzeszającej zagranicznych dziennikarzy w Nowym Jorku.

Obecnie mieszka w stolicy Malezji Kuala Lumpur. Jego pasją są podróże.