Nagrody za rok 2011

Home  »  Nagrody ZPPnO  »  Nagrody za rok 2011
deafult1 sie 1, 2012 ZPPnO

KOMUNIKAT JURY

W 60. roku istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w
Londynie, Jury (w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz ? prezes ZPPnO w Londynie, dr
Nina Taylor-Terlecka ? Oxford, dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm ?Wilmington, USA oraz dr Beata
Dorosz ? Warszawa, IBL PAN) uprzejmie zawiadamia o przyznaniu następujących nagród za rok 2011:

? Nagrodę główną za całokształt twórczości otrzymuje ksiądz dr Janusz Ihnatowicz (USA) ?
poeta, prozaik i tłumacz, profesor University of St. Thomas w Houston (Teksas, USA). Urodzony
w 1929 w Wilnie, od 1946 przebywa na emigracji (początkowo w Irlandii, od 1951 w Kanadzie,
od 1969 w Stanach Zjednoczonych); w 1962 otrzymał święcenia kapłańskie i od 1969 wykładał
teologię i patrystykę na University of St. Thomas w Houston. W 1997 otrzymał papieski Order św.
Krzysztofa ?Pro Ecclesia et Pontifice”. Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą
w Nowym Jorku, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie oraz krajowego Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Debiutował jako poeta w 1954 w pismach londyńskich wierszami opublikowanymi w
miesięczniku Studentów Polskich Zagranicą ?Życie Akademickie” oraz prozą w katolickim tygodniku
religijno-kulturalnym ?Życie”. Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1973. Autor
siedmiu tomów poetyckich oraz przekładów z hebrajskiego i angielskiego (zamieszczanych głównie w
antologiach).

? Nagrody im. Włady Majewskiej otrzymują:

? w kategorii za najlepszą książkę napisaną w języku polskim przez pisarza na stałe mieszkającego
poza Polską (poprzedni rok wydawniczy): prof. dr Maria Delaperri?re (Francja) za książkę Literatura
polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury (Warszawa, Wydawnictwo Nertion
2010). Autorka jest dyrektorem sekcji polonistyki w Institut National des Langues et Civilisations
Orientales w Paryżu; ma w swoim dorobku szereg książek poświęconych literaturze polskiej w języku
francuskim i polskim. Nagrodzona książka znakomicie wpisuje się w niezwykle aktualny dyskurs o
tożsamości polskiej kultury i literatury w cywilizacji europejskiej;

? w kategorii za opracowanie naukowo-badawcze dotyczące literatury emigracyjnej bez
względu na miejsce zamieszkania autora: Edward Zyman (Kanada) za książkę Mosty z papieru.
O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu
Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008 (Toronto-Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy
w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne ?Fraza” 2010). To monograficzne opracowanie
trzydziestoletniej działalności Polskiego Funduszu Wydawniczego jest jednocześnie świetnym
pretekstem do wyrażenia ogólniejszych refleksji o polskiej kulturze na obczyźnie ? jej osiągnięciach
w przeszłości i jej perspektywach na przyszłość wobec zmieniających się uwarunkowań politycznych
i socjologicznych. Autor ?poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta i wydawca, od 1983 mieszka w
Kanadzie.