Nagrody ZPPnO 2012

Home  »  Nagrody ZPPnO  »  Nagrody ZPPnO 2012
deafult1 wrz 14, 2012 ZPPnO

Jury Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie (w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz ? prezes ZPPnO w Londynie, dr Beata Dorosz ? Warszawa, IBL PAN, ks. dr Janusz Ihnatowicz ? Houston,Teksas, USA, dr Nina Taylor-Terlecka ? Oxford, W. Brytania, dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm ? Wilmington, Delaware, USA) uprzejmie zawiadamia o przyznaniu następujących nagród za rok 2012:
Nagrodę główną za całokształt twórczości otrzymuje Profesor Anna M. Cienciała z University of Kansas w Stanach Zjednoczonych, historyk dyplomacji II Rzeczypospolitej okresu 1914-45, autorka wielu prac naukowych na temat polityki W.Brytanii i USA wobec Polski w II Wojnie Światowej. Profesor Anna M. Cienciała jest m.in. autorką pierwszej książki w języku angielskim o polskiej dyplomacji i stosunkach międzynarodowych okresu międzywojennego, Poland and the Western Powers, 1938-1939. A Study in the Interdependence of Eastern and Western Europe (1968). Jest także współredaktorem i autorką wstępów do trzech części książki pt. Katyń: A Crime Without Punishment (Yale University Press 2007, 2009), autorką trzech rozdziałów. From Versailles to Locarno. Keys to Polish Foreign Policy 1919-1925 (University Press of Kansas, 1984) i około 170 opracowań naukowych.

Nagrodę im. Włady Majewskiej w kategorii za najlepsze opracowanie naukowe na temat emigracji otrzymuje Profesor Wojciech Jerzy Podgórski za książkę Emigracja walczących. Wokół polsko-szkocko-angielskich powiązań kulturalnych wojennych i powojennych (wyd.: Warszawa: Muzeum Niepodległości 2011). To obszerne studium imponuje zasięgiem i bogactwem zgromadzonego materiału literackiego i dokumentacyjnego. Ma nieocenioną wartość historyczną dla ocalenia pamięci o działalności literackiej i wydawniczej lat wojny i powojennej emigracji na Wyspach Brytyjskich, przynosząc bogactwo nieznanych dotychczas faktów i wykraczając daleko poza sferę literatury, gdyż dotyczy też innych dziedzin kultury (muzyki, sztuk plastycznych i teatru). Stanowi owoc wieloletniego trudu badawczego Autora, który tematyce emigracyjnej poświęcił już wcześniej wiele prac.

Ponadto Zarząd ZPPnO przyznaje specjalne wyróżnienie dla Koła Polaków z Indii z siedzibą w Londynie, za wartościowe i wciąż mało znane prace wydawnicze. Szczególnie za dzieło zbiorowe Polacy w Indiach 1942 ? 1948 w świetle dokumentów i wspomnień (Antony Rowe Ltd, UK, Londyn 2000), mające dotąd trzy wydania, w tym w języku angielskim (2009).

Spotkanie z laureatami oraz wręczenie nagród Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie odbędzie się w styczniu 2013.
za Zarząd ZPPnO
Regina Wasiak-Taylor
(sekretarz)

Link do wiadomości PAP

Tagged with: , , , , ,