Najnowsza książka Katarzyny Bzowskiej-Budd

Home  »  Bez kategorii  »  Najnowsza książka Katarzyny Bzowskiej-Budd
lis 27, 2021 KBB

Autorka pisze, która rozważa przyczyny decyzji Brytyjczyków, a także analizuje jej skutki wyjaśnia tytuł książki:

Słowo Brexitania nie zostało wymyślone przeze mnie. Po raz pierwszy użył go Niels Goet na blogu OXPOL w dniu 5 lipca 2016 roku w artykule zatytułowanym Brexitania: Post-Truth Politics, The Fallout, and The Way Forward (Autor tekstu, doktor
politologii, uważa, że opowiedzenie się Brytyjczyków za brexitem jest głosem protestu przeciwko polityce zaciskania pasa, niepewności będącej skutkiem globalizacji, a także krytyką elit, które „czerpią korzyści ze swobody podróżowania” do krajów należących do Unii Europejskiej. Niels Goet jest przekonany, że skutki brexitu nie będą aż tak złe, jak przewidują to niektórzy i dodaje: „W wymyślonym kraju, Brexitani, wszystko jest możliwe.” Brexit zachwiał politycznymi podstawami Wielkiej Brytanii, ale na tych gruzach można zbudować nowe państwo.
Określenia Brexitania używa Kevan James364, autor książki Comments of a Common Man, a także autorzy satyrycznych komentarzy podsumowujących wydarzenia każdego tygodnia na portalu The Friday Speed Read. Brexitannia (przez dwa n) to tytuł filmu dokumentalnego z 2017 roku. Timothy George Kelly wkrótce po referendum podróżował po całej Wielkiej Brytanii, zbierając opinie na temat brexitu. Powstał filmowy socjologiczny portret brytyjskiego społeczeństwa w postreferendalnej epoce. W pierwszej trwającej godzinę części wypowiadają się tzw. zwykli ludzie, pochodzący z różnych środowisk, Anglicy, Szkoci, Irlandczycy, imigranci starzy i nowi. Każdy z uczestników tej części filmu pojawia się ttrzykrotnie: mówi o swoim własnej historii, a także szerzej – o swojej wizji historii kraju, o obecnej sytuacji i głosowaniu w referendum, a wreszcie – o przyszłości, o swoich lękach i nadziejach związanych z postbrexitową Wielką Brytanią. George Kelly zebrał ponad 200 wypowiedzi. W filmie znalazło się kilkadziesiąt. Reżyser starał się, aby proporcje
zwolenników i przeciwników Unii Europejskiej były zbliżona do tych z referendum. Dominuje jednak wrażenie, że znakomita większość to zwolennicy brexitu. Nawet Polak mówi, że gdyby mógł brać udział w referendum opowiedziałby się przeciwko członkostwu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Argumenty są stereotypowe, najczęściej antyimigracyjne. W drugiej części, znacznie krótszej,
zarejestrowane są wypowiedzi sześciu naukowców. Noam Chomsky (US) Federico Campagna (Włochy), Nick Srnicek (Kanada), Guy Standing (Wielka Brytania), Saskia Sassen (USA) Heidi Safia Mirza (Wielka Brytania) analizują przyczyny decyzji polityków o przeprowadzeniu referendum i jego skutki. Wszyscy są przeciwnikami brexitu. To nastrojowy, czarno-biały dokument ukazujący
podziały społeczeństwa brytyjskiego. Wypowiadający się powtarzają mity historyczne, krytykują decyzji podjęte przez polityków m.in. dotyczące zamknięcia kopalń, wyrażają nadzieje na przyszłość, czasem złudne, jak choćby rybaka, który wierzy, że gdy Wielka Brytania opuści Unie Europejską, to poprawi się jego sytuacja finansowa. Jednocześni film pokazuje przepaść między poglądami tzw.
zwykłych ludzi i ekspertów.