Tom LV „Pamiętnika Literackiego”

Home  »  Spis treści Pamiętnika Literackiego  »  Tom LV „Pamiętnika Literackiego”
lip 11, 2018 KBB

„Pamiętnik Literacki” Tom LV (czerwiec 2018)
Spis treści
7 Od redakcji
11 Justyna Chłap-Nowakowa: NIE TYLKO KOŁYMA. ZAPOMNIANA TWÓRCZOŚĆ ANATOLA KRAKOWIECKIEGO
27 Anna Augustyniak: O Hrabim ANTONIM SOBAŃSKIM, KTÓRY REPORTAŻE Z NAZISTOWSKICH NIEMIEC PISAŁ
32 Barbara Sammt Reportaż
33 Jolanta Chwastyk-Kowalczyk: ANTONI BOGUSŁAWSKI – ZAPOMNIANY DZIENNIKARZ, POETA, PISARZ, TŁUMACZ, AUTOR UTWORÓW DLA DZIECI, KRYTYK LITERACKI, OFICER
43 Ewa Głębicka: „DĄBROWSKĄ WRĘCZ UWIELBIAŁ”. TADEUSZ SUŁKOWSKI I AUTORKA NOCY I DNI
57 Ewa Lewandowska-Tarasiuk: „ZOSTANIE PO MNIE SZELEST KART” …..O POEZJI ZDZISŁAWA BRONCLA
61 Barbara Sammt Spotkanie po latach, Oświęcim
63 Nina Taylor Terlecka: JEAN DE LA LUNE, CZYLI LWOWIAK JAN CHMIELIŃSKI SPOD GÓR KSIĘŻYCOWYCH OBECNY I NIEOBECNY W POLSKIM LONDYNIE
70 Włodzimierz B. Segal Łuszczenie ryżu
71 Regina Wasiak-Taylor WIT TARNAWSKI i CONRAD
79 Adam Wierciński ZDZIWIENIA I SPRZECIWY
84 Barbara Sammt Rodzinny dom
85 Agnieszka Kosińska: MIŁOSZ – WIESZCZ OBROTOWY, CZYLI CZEGO NIE ROBI HOMO SAPIENS POD WIATR
93 Krystyna Kardyni-Pelikánová: IDZIE NOWE ALBO O HIPERTEKSTACH W POLSKIEJ (I NIE TYLKO) LITERATURZE
103 Ewa Thompson: DISENFRANCHISING GOD
106 Justyna Bargielska, Maria Jastrzębska Trauma o piesku, Trauma about a small dog, Egipska bawełna, Egyptian cotton, Awanturystyka, Tantrum Tours
111 Adam Wierciński: MITOLOGIA I IGNORANCJA KRESOWA
122 Włodzimierz B. Segal Jak to na wojence…
123 Joanna Kern: MAUGA. DZIEWCZYNKA, KTÓRA POŁKNĘŁA OGIEŃ
131 Eugeniusz Kruszewski: REMINISCENCJE Z PODRÓŻY
137 Jan Władysław Woś: POCHOPNA DECYZJA
144  Agnieszka Kosińska: Zawiąż – rozwiąż
147 Jolanta Horodecka-Wieczorek: KLUCZ DO PRZESZŁOŚCI. Opowiadanie fantastyczne
161 Piotr SurmaczyńskI: NECROPOLITAN LINE

Recenzje i Omówienia
169 Jan Zieliński O KSIĘCIU TERRORYŚCIE, MIŁOŚCI POETÓW, NIEPRZYZWOITYCH TAŃCACH I DZIADKACH KOŚCIELNYCH. Edycja korespondencji Wierzyńskiego z Lechoniem
177 Jan Zieliński: PEŁNE RĘCE PIŁATA
182 Andrzej Wołosewicz: OD EUROPY DO AMERYKI (ŁACIŃSKIEJ) I Z POWROTEM
188 Katarzyna Helik: PIĘKNO SŁOWA W SZATĘ FELIETONU ODZIANE
190 Bolesław Bieniasz: KRONIKA GETTA WARSZAWSKIEGO

195 LISTY – POLEMIKI

197 KROKIA ZWIĄZKU
203 Kalendarium spotkań i programów literackich w Londynie
205 Krystyna  Kardyni-Pelikánová: JUBILATKA Prof. PhDr. MARIE SOBOTKOVA, CSC
211 Anna Skrzypek: ***
Andrzej Maria Borkowski: AGNIESZKA HANDZEL-KORDACZKA, 212
213 Indeks nazwisk

ILUSTRACJE
Agnieszka Handzel-Kordaczka
10 I co z tego, że inni mają baseny
56 O świcie
102 Wykorzenienie
110 Krzyk
136 Syrena
146 Inny punkt widzenia
198 Ptaszysko