Norwid po angielsku

Home  »  Bez kategorii  »  Norwid po angielsku
wrz 21, 2021 KBB

In Memory of The Polish Poet Cyprian Norwid (1821-1883), autorstwa prof. Józefa Franciszka Ferta, to książka wydana z okazji Roku Norwidowskiego. Profesor zwyczajny Józef Franciszek Fert, absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni wykładowca tej uczelni, specjalizuje się w historia polskiej literatury romantycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieła Cypriana Kamila Norwida – w latach 2002-2006 był kierownikiem Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida.

Wydana obecnie książka (wyd. Literary Wave należące do Anny Marii Mickiewicz) zawiera, m.in. tłumaczenie słynnego wiersza Norwida Fortepian Szopena. Nad tłumaczeniami na język angielski pracowali: Urszula Błaszak (USA), Stanisława Mickiewicz (UK) i Steva Rushton, redakcja Anna Maria Mickiewicz (UK). Projekt okładki: Agnieszka Herman.

To zaledwie druga pozycja w języku angielskim poświęcona Norwidowi. W 1974 r. w nowojorskim wydawnictwie Twyne ukazała się praca George’a Gömöri Cyprian Norwid (monograph). Na wspólny wniosek Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodka Badań nad Twórczością C. K. Norwida KUL minister Kultury i Dziedzictw Narodowego Piotr Gliński uhonorował prof. George’a Gömöriego nagrodą okolicznościową z okazji Roku Cypriana Kamila Norwida (czerwiec 2021).

Postać i twórczość Cypriana Kamila Norwida przybliżyli anglojęzycznej publiczności bracia Quay, twórcy filmów animowanych. Film Vade mecum został zrealizowany na zlecenie Instytutu Książki oraz Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. O swoim filmie mówią: „Obaj wierzyliśmy, że zlecenie realizacji filmu poświęconego Norwidowi, jest zarówno prowokacją, jak i zaproszeniem do poznania go w ramach filmu dokumentalnego, który chcieliśmy zarazem uczynić czymś na kształt własnego wiersza. Niestety zdołaliśmy tylko w największym skrócie nakreślić tragiczne życie kogoś, kogo w gorzki sposób życie wyrzuciło na margines i kto musiał cierpieć i znosić swe zapomnienie z takim stoicyzmem. obaj wierzyliśmy, że zlecenie realizacji filmu poświęconego Norwidowi, jest zarówno prowokacją, jak i zaproszeniem do poznania go w ramach filmu dokumentalnego, który chcieliśmy zarazem uczynić czymś na kształt własnego wiersza. Niestety zdołaliśmy tylko w największym skrócie nakreślić tragiczne życie kogoś, kogo w gorzki sposób życie wyrzuciło na margines i kto musiał cierpieć i znosić swe zapomnienie z takim stoicyzmem.”

Komentarz, po angielsku, oraz wiersze Cypriana Kamila Norwida, po polsku, czyta Janusz Guttner.