PAMIĘTNIK LITERACKI TOM LVII

Home  »  Strona Główna  »  PAMIĘTNIK LITERACKI TOM LVII
lis 6, 2019 KBB

„Pamiętnik Literacki” jest do nabycia w księgarni Macierzy Szkolnej 236-248 King Street, London W6 0RF; w księgarni „Veritas” 63 Jeddo Road, London W12 9EE oraz w siedzibie redakcji pisma; w Polsce: w księgarni im. Bolesława Prusa, Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa, tel. (00-48-22) 826 1835, w Księgarni Akademickiej, ul. Świętej Anny 6, 31-008 Kraków, tel. (00-48-12) 422 1033 oraz w Galerii Śledzińskich, ul. Ludwika Waryńskiego 24a, 15-070 Białystok, tel. (00- 48-85) 651 76 70. Cena pojedynczego egzemplarza w Wielkiej Brytanii ₤11.00 wraz z przesyłką.

 

PAMIĘTNIK LITERACKI TOM LVII
SPIS TREŚCI
7 Od redakcji
11 Oskar Stanisław Czarni:k KULTURA POLSKA NA WSCHODZIE. Osobliwe losy książek polskich w głębi Rosji
29 Beata Dorosz: ZAPOMNIANI PISARZE EMIGRACYJNI. Garść notatek na temat sesji organizowanych przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie podczas Warszawskich Targów Książki (2017–2018)
47Justyna Chłap-Nowakowa: WILEŃSZCZYZNA I TRADYCJE KRESOWE W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI ZOFII BOHDANOWICZOWEJ
69 Eugeniusz KRUSZEWSKI: PROZAIK I PUBLICYSTA TADEUSZ JAN NOWACKI (1902 Tbilisi–1976 Sztokholm)
76 Charles S. Kraszewski: Mały poemat w trzech częściach o samotności
Ewa Lewandowska-Tarasiuk: OCALMY ICH OD ZAPOMNIENIA… BY WPROWADZAĆ MŁODYCH WDIALOG POKOLEŃ
87 Marcin Lutomierski: TWÓRCZOŚĆ MARTY RESZCZYŃSKIEJ-STYPIŃSKIEJ DLA DZIECI. Zarys problematyki
93 Regina Wasiak-Taylor: OD POEZJI SERDECZNYCH PO HAIKU BOLESłAWA KOBRZYŃSKIEGO
107 Jan Zieliński: Mickiewicza zegarek i pieczęć
120 Komunikat z konkursu o nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków
121 Krystyna Kardyni-Pelikánová: ZYGMUNT KRASIŃSKI WŚRÓD CZECHÓW
129 Jolanta Miškinytė: DWADZIEśCIA LAT Z MIłOSZEM. Rozmowa z Agnieszką Kosińską
136 Anna Maria Mickiewicz: Babki wypłakały szczęście
137 Andrzej Krzeczunowicz ORMIANIE W POLSCE
144 Edward ZymanJego monolog wewnętrzny
145 Adam Wierciński:  ZDZIWIENIA I SPRZECIWY. SIENKIEWICZ POSPIESZNIE CZYTANY
152 Edward ZymanZnowu zapomniałeś
153 Halszka Chmielowska-Guilley: WRZESIEŃ 1939 ROKU WE LWOWIE. Fragmenty wspomnień
165 Katarzyna Bzowska: STOJĄC W JEDNOOSOBOWEJ KOLEJCE. Angielskie problemy z tożsamością
172 Edward Zyman Przecież oni potrafią mówić
173Joanna Kern: MOJA PIĄTA STRONA ŚWIATA 
178 Edward Zyman: I znowu
179 Agnieszka Kania: BANDYCI SPOD ÓSEMKI
185 Adam Wierciński: ZAPOMINANE SŁOWA .Pamięci Profesora Janusza Tazbira
191 Aleksandra Baltissen: Portrety kwiatów
193 Jan Władysław Woś: AUSTRIACY ŚWIĘTUJĄ 300. ROCZNICĘ URODZIN MARII TERESY
197 Magda Czajkowska: POLSKIE ŚLADY W WIELKIEJ BRYTANII 1830–1918
201 Hanna Reszczyńska Alfabet wspomnień
205 Elżbieta Smoleńska: OCALONY PAMIĘTNIK DAWIDA SZPIRO
213 Bolesław Bieniasz: PSYCHOTERAPIA. Opowiadanie folklorystyczne
217 Anna Taborska: ELEGY for Bruno Schulz
221 Jones Dębska: ACCEPTANCE
223 Piotr Wilczek: LAUDATION 
226 Maria Jastrzębska: A LATTER-DAY ENTHUSIAST THINKS OF NARCYZA ŻMICHOWSKA
231 Jan Zieliński: LEKTURY SPIRALNE. SZELEST SKÓRY. CZESŁAW STRASZEWICZ I ADAM UZIEMBŁO
231 Gregory Spis: Gwiazdozbiór Ikei Cztery łapy poezji

RECENZJE I OMÓWIENIA
239 Adam Czerniawski: DZIECI CONRADA
246 Józef Baran: SZYBUJĄCE KRAJOBRAZY AUSTRALII Opowieść autobiograficzna Ludwiki Amber
253 Andrzej Krzeczunowicz: NAD ZBRUCZEM
254 Andrzej Wołosewicz: KRESY W POEZJI MARIUSZA OLBROMSKIEGO
260 Andrzej Wołosewicz: „CONRADA REJS TRWA WSZĘDZIE”
264 Zdzisław Antolski GWIAZDOZBIORY LITERACKIE
266 Adam Lizakowski ANTOLOGIA PROZY I POEZJI 

LISTY – POLEMIKI
269 Edward Dusza, Danuta Borchardt-Stachiewicz, Adam Czerniawski, Stefan Zajonz

KRONIKA ZWIĄZKU PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE
273 Prezesi, członkowie, walne zebranie, biuro i adres
Kalendarium spotkań i programów literackich w Londynie
277 Związek Pisarzy
280 Polski Uniwersytet na Obczyźnie
280 Biblioteka Polska w Londynie
281 Instytut Kultury Polskiej w Londynie
283 Grażyna Maxwell: ZWIĄZEK PISARZY W DELEGACJI. W poszukiwaniu świętego Graala, czyli 10. edycja Warszawskich Targów Książki 23–26 maja 2019
287 Andrzej Maria Borkowski: MAŃKA DOWLING
288 Indeks
Życzenia dla: Danuty Kamienieckiej – s. 46; ks. prof. Janusza Ihnatowicza i prof. Eugeniusza Kruszewskiego – s. 85; Rzeszowskiej FRAZY – s. 151; Adama Czerniawskiego – s. 196

ILUSTRACJE
Mańka Dowling
86 Zagubiony w ogrodzie2013, akryl na płótnie
106 Gdzie jesteś, 2013, akryl na płótnie
128 Zjedzone przez kwiaty, 2015, akryl na płótnie
164 Meksykańskie tańce2017, akryl na płótnie
184 „Ale to dziwny taniec?” – zaskrzeczała papuga, 2017, akryl na płótnie
230 Taniec czarownic2017, akryl na płótnie