Pamiętnik Literacki XLV-XLVI/2013

Home  »  Spis treści Pamiętnika Literackiego  »  Pamiętnik Literacki XLV-XLVI/2013
paź 24, 2014 Szymon

SPIS TREŚCI

7 Od redakcji
9 Aleksandra Ziółkowska-Boehm: LAUDACJA
11 Prof. Anna Cienciała: PODZIĘKOWANIE
15 Beata Dorosz „Emigracja walczących” Wojciecha J. Podgórskiego – siedem grzechów głównych
26 Bożena Pawłowska-Kilanowski: Nie marzę
27 Wojciech Podgórski: Od motywacji i pomysłu do realizacji, i nagrody literackiej!
33 Jolanta Chwastyk Kowalczyk: LAUDACJA
40 Bożena Pawłowska-Kilanowski: ...że tę…
41Wanda Kuras: PODZIĘKOWANIE
42 Dariusz Pacak: Małe miejsce
43 Eugenisz S. Kruszewski: POLSKA W DUŃSKIEJ LITERATURZE XIX WIEKU
51 Bolesław Bieniasz: KILKA SPOTKAŃ Z WITOLDEM LUTOSŁAWSKIM
55 Włodzimierz B. Segal: Ars
56 Włodzimierz B. Segal: Mity, Konstrukcja
57 Jerzy Tuszewski: KRÓLEWSKI LAUR DLA WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
59 Joanna Duda-Murawska: Bajki, przysłowia i ja
61 Krystyna Kardyni-Pelikánowá: POLSKIE SZTUKI NA CZESKICH SCENACH – OD ROMANTYKÓW DO GOMBROWICZA
72 Joanna Duda-Murawska: Odśnieżanie
73 Tadeusz Chabrowski: LONDYN 1963. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY Z OPiM)
82 Dominik Witosz: Wspomnienia św. Józefa
83 Regina Wasiak-Taylor: ARCHIWUM OFICYNY POETÓW I MALARZY OPUSZCZA LONDYN CD. LISTY RÓŻEWICZA
95 Ewa Nowakowska: POETA DOCTUS, O ADAMIE CZERNIAWSKIM
109 Jolanta Lane: ZOSTAŁ MI TYLKO JEDEN ROK
121 Adam Wierciński: O GENEZIE „MOSKALIKÓW”
126 Zygmunt Brzeziński: Ars Poetica
127 Elżbieta Later-Chodyłowa: PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII O. JANA SZYMASZKA CSSR
131 Katarzyna Bzowska: ZAPACHY DZIECIŃSTWA
139 Adam Wierciński: ZDZIWIENIA I SPRZECIWY. PISARZE MAŁO ZNANI
142 Krystyna Szostak: Pod sufitem
143 Jacek Geisler: CZTERDZIESTY-I-CZWARTY SKARŻY SIĘ NA ADAMA I W OGÓLE NA AUTORÓW
145 Ludwika Amber: W maju o świcie, Fiordy
147 Krystyna Kaplan: ZMORY MARKETY
151 Fryderyk Rossakovsky-Lloyd: MRUGNIĘCIA (MINIATURY)
RECENZJE I OMÓWIENIA
153 Jan Zieliński: RETROSPEKTYWNA KARTOMANCJA
165 Ks. Bonifacy Miązek: POEZJE ZEBRANE KS. JANUSZA ARTURA IHNATOWICZA
171 Jan Zieliński: MARIENBADZKI KALEJDOSKOP
174 Bonifacy Miązek: NOWA KSIĄŻKA ZYGMUNTA BRZEZINSKIEGO
178 Magdalena Dunikowska: EMIGRACJA Z PROWINCJONALIZMU, CZYLI POŻYTEK Z BRZYDKIEGO MĘŻA
185 Ks. Bonifacy Miązek: W poszukiwaniu zielonych wysp
189 Ks. Bonifacy Miązek: KRONIKA OSTATNICH LAT ŻYCIA PADERWSKIEGO
195 Karol Klauza: Polsko-węgierskie powroty do korzeni
199 LISTY – POLEMIKI
202 KRONIKA ZWIĄZKU
208 BIOGRAMY CZŁONKÓW ZWIĄZKUJan Wiktor Sienkiewicz, Zygmunt Brzeziński
211 Andrzej Borkowski: RAYA HERZIG, AUTORKA GRAFIKI
212 INDEKS NAZWISK

SPIS ILUSTRACJI
14 Raya Herzig: FUN
50 Raya Herzig: ROUND’BOUT MIDNIGHT
120 Raya Herzig: PRAY
152 Marian Stępień: DOM PASZKOWSKICH
198 Raya Herzig:TEACHERS PET