Rok 2023 rokiem Krystyny Bednarczykowej

Home  »  Bez kategorii  »  Rok 2023 rokiem Krystyny Bednarczykowej
mar 2, 2023 KBB

J.M. Rektor
Prof. Włodzimierz Jędrzejowicz
oraz
Społeczność Akademicka Polish University Abroad (PUNO Charity)

Mają przyjemność zaprosić Państwa, w ramach Kursu Kultury Polskiej, na szczególne
spotkanie, poświęcone Krystynie Bednarczykowej i Oficynie Poetów i Malarzy, które
odbędzie się w środę 8 marca br. o godz.18-tej czasu brytyjskiego, z udziałem Związku
Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
Krystyna Bednarczykowa, obrończyni SŁOWA, jako współtwórczyni Oficyny Poetów
i Malarzy, w której wraz ze swym mężem, Czesławem Bednarczykiem, wydawała
polską literaturę udowadniając tym, że powstawać może ona wszędzie. Wszędzie tam,
gdzie są polscy artyści słowa, jest polska kultura i jest Polska… Nawet wtedy, gdy jak
doznali tego i ci Polacy, żyjący w powojennej Polsce, słowo poddane brutalnej cenzurze
próbowano uśmiercić. A to, że słowa uśmiercić się nie da, udowodnili twórcy Oficyny
Poetów i Malarzy. Dzięki nim polska literatura przemawia dziś także, a może i przede
wszystkim, do młodych pokoleń Polaków.
Za kilka tygodni przypada rocznica 100-lecia urodzin Krystyny Bednarczykowej, z tego
względu pragniemy uznać rok 2023 jako Rok Krystyny Bednarczykowej.

W imieniu
Jego Magnificencji Rektora PUNO
Prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych PUNO