Saga Siedmiogrodzka

Home  »  Bez kategorii  »  Saga Siedmiogrodzka
2ihms0y sty 11, 2013 ZPPnO

Krzysztof Jagielski

S A G A S I E D M I O G R O D Z K A

…czyli Saga rodu Sebastiana Strack?Erös, wiernego poddanego węgierskiego majestatu króla Istvána I i królowej Giseli, to powieść oparta na faktach historycznych, ale nie rości sobie tytułu do takiej sensu stricte, bo fantazja autora okazała się silniejsza od ścisłych zdarzeń historycznych. Szybuje na Pegazie między rokiem dziewięćset czterdziestym a tysiąc osiemdziesiątym nie tylko nad Księstwem Bawarskim, Księstwem a późniejszym Królestwem Węgierskim, a także nad Rzymem, Konstantynopolem, Kordobą, Kairem, Gnieznem, Wenecją.
Okrutny, ale mądry książę Géza Árpád tworzy silne księstwo węgierskie. Wspiera go księżna żona Sarolta, córka księcia transylwańskiego Gyuli, najpiękniejsza i najsilniejsza kobieta w owym czasie, o nieokiełznanym temperamencie.
Géza przyjmuje chrzest. Lud i możnowładców siłą zmusza do wyrzeczenia się pogaństwa. Frankowie i Rzym już mu nie zagrażają. Przyjaźń z sąsiadami – Bułgarami, Polanami kupuje przez mariaże. Tworzy silne wojsko, które organizują dowódcy sprowadzani z Niemiec.
Koniec X wieku. Powstają księstwa Polski, Czech, Wielkiej Rusi. W świętym Cesarstwie Rzymskim panują Ottonowie, w Rzymie ? wykształcony na uniwersytetach arabskich papież Sylwester II. On i Otton III zamyślają pokojowo stworzyć jedną chrześcijańską Europę. Zgadza się na to wielu władców, a także Géza i Chrobry!
Tysiąc lat temu rodzi się idea Wspólnoty Europejskiej!
To także czas świetności emiratu Andaluzji, potęgi Cesarstwa Bizantyjskiego, Republiki Weneckiej, miast Kairu, Kordoby.
Henryk II, syn zmarłego księcia bawarskiego Henryka Kłótliwego i Géza wytyczają wspólną granicę (przetrwa do XVIII wieku), a jej gwarancją jest małżeństwo siostry księcia Giseli z synem Gézy i jego następcą Stefanem (Istvánem). Umowa spisana w Regensburgu, a ślub zawarty w dobrach bawarskich Grafa von Scheyern, w klasztorze Scheyern.
Księżna Gisela ze swoim bawarskim dworem wyjeżdża na Węgry. Wraz z nią ten, którego życie i przygody wypełniają strony tej książki, Sebastian von Altenmarkt z Bawarii, dowódca gwardii książęcej. Dzięki nieprzeciętnej sile, którą okazuje m.in. podczas polowań na niedźwiedzie czy na polach bitewnych, a także urodzie, mądrości i wykształceniu otrzymanym na dworze książęcym, zjednuje sobie przychylność i nawiązuje przyjaźnie z możnowładcami bawarskimi i węgierskimi a także z biskupami i duchownymi. Gisela od urodzenia darzy go sympatią, którą podziela potem jej mąż Stefan.
Księżna Sarolta czyni go rycerzem Sebastianem Strack-Erös, nadając mu włości na ziemiach zwanych na początku XI wieku ?ziemiami za lasami”, a wiele później Siedmiogrodem, a król Stefan, po jej śmierci, mianuje go żupanem pogranicza z Bułgarią i Pieczyngami.
Sebastian buduje tam zamek z kamienia, bardzo nowoczesny jak na owe czasy, z wodą doprowadzoną z gorących błot leśnych do piwnic. Towarzyszy mu zakonnik Benedykt, uczeń Adalberta ? męczennika św. Wojciecha, późniejszy biskup Siedmiogrodu i arcybiskup Węgier oraz Christofer von Grosstein, dowódca gwardii księżnej Sarolty.
Sebastian pała namiętnością do zbrodniczej niewolnicy, kocha się w pięknej córce rybaka, która zostaje skrytobójczo zamordowana, by ostatecznie uczynić panią swego serca i zamku księżnę Anikó, córkę spisującego przeciw królowi Stefanowi księcia Ajtony.
Król często wzywa Sebastiana z żołnierzami na pola bitewne. Wysyła go też z misją na dwór cesarza bizantyjskiego Bazylego II.
Stefan po śmierci pierworodnego syna Imre pogrąża się w rozpaczy zaniedbując sprawy królestwa. Za jego życia jeszcze nowym królem obwołany zostaje Orseolo, siostrzeniec z Wenecji, który jednak okazuje się szubrawcem. Po śmierci Stefana zamyka w wieży królową Giselę i pozbawia majątku. Uwolniona przez Sebastiana otrzymuje schronienie w jego zamku.
Po wielu latach trwania rebelii pogańskich, walk o tron węgierski Gisela wraca do Bawarii, kończąc swój żywot, jako przeorysza klasztoru.
Sebastian umiera parę lat wcześniej.
Czas pokoju, marzenia o wspólnej chrześcijańskiej Europie odchodzą w niepamięć. Trwają niekończące się wojny, a człowiek człowiekowi staje się wilkiem.
Opracował autor

http://forum.wegierskie.com/Krzysztof-Jagielski-Saga-Siedmiogrodzka