Balon Literacki w Krakowie

Home  »  Bez kategorii  »  Balon Literacki w Krakowie
paź 27, 2015 KBB

Balon Literacki to działający w Londynie pod opieką Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie Writers’ Circle. Celem działalności Balonu jest popularyzacja w środowisku emigracyjnym twórczości prozatorskiej w języku polskim.
Projekt adresowany jest zarówno do osób z doświadczeniem pisarskim, jak i do początkujących. W trakcie spotkań Balonu Literackiego uczestnicy projektu prezentują fragmenty swojej prozy. Teksty czytane są przez lektora, po czym następuje dyskusja o przedstawionym fragmencie prozy.
W omawianiu tekstu biorą udział uczestnicy projektu i obecna na spotkaniach publiczność. Dyskusje są moderowane. Czas prezentacji tekstów nie przekracza zazwyczaj siedmiu minut, a dyskusja o każdym tekście trwa do piętnastu minut. W trakcie jednego spotkania czytane są teksty pięciu autorów. Londyńskie spotkania trwają około dwóch godzin.
Na prezentację Balonu Literackiego w Krakowie, która odbyła się w Sali Lwów B w  sobotę 24 października o godz. 15.00 w ramach odbywających się Targów Książki, złożyły się teksty czterech autorów. Jedna osoba, Gregory Spis, obecna była na spotkaniu wirtualnie ? przez połączenie wideo za pośrednictwem komunikatora internetowego.
Swoje teksty prezentowali:
1. Beata Deja-Kuster
2. Gregory Spis
3. Zuzanna Muszyńska
4. Piotr Surmaczyński