Stefan Antoni Grass

Home  »  Bez kategorii  »  Stefan Antoni Grass
grass sty 20, 2013 ZPPnO

Stefan Antoni Grass

Poeta, dziennikarz. Ur. w 1920 w Lublinie. W 1939 r. ukończył Liceum Humanistycznym im. St.Staszica. W czasie wojny debiutował w lubelskiej prasie podziemnej (?Znak”). Po wejściu wojsk sowieckich i powstaniu PKWN kontynuował podziemną pracę dziennikarską w organizacji NIE. W czerwcu 1944 r., tuż przed wybuchem powstania warszawskiego, znalazł się w oddziale partyzanckim legendarnego mjr Heronima Dekutowski ps. ?Zapora” jako kurier komendanta AK w Lublinie. Jego misja dotyczyła akcji ?Burza?, w której mjr Dekutowski miał zadanie ochrony Komendy Okręgu Lublin. W 1945 r. otrzymał nominację na stopnia podporucznika czasów wojny i został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami za całokształt pracy konspiracyjnej. Poszukiwany przez SB i NKWD, jako ?wróg ludu”, uciekł do Włoch, gdzie pisał i redagował czasopismo ?Syrena? – Biuletyn Informacyjny Drugiego Polskiego Korpusu. Tuż przed ucieczką z Polski debiutował w miesięczniku literackim ?Kamena? (Chełm, nr 2-3, grudzień 1945 – styczeń 1946) poematem prozą Biała noc. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii, pisał reportaże z obozu uchodźców i felietony w ?Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza? (1947-1949). Po długiej karierze redaktora brytyjskich periodyków finansowych (w tym czasie pod jego redakcją ukazała się książka Control of working capital: a programme of management oraz rodział ?Management of Working Capital? w książce Engineer?s Handbook of Management Techniques), powrócił na łamy ?Dziennika Polskiego? w Londynie w 1998 r. jako felietonista i krytyk literacki.Po kilkuletniej przerwie pojawił się ponownie w 2011 r. na łamach ?Dziennika? jako autor felietonów ?Gęsim Piórem”. Jest autorem jednego z rozdziałów w książce ?Dopóki jest Dziennik, jestem…?. Interesują go gry językowe. W ostatnich kilku latach w poszukiwaniu nieuchwytnych metafor na pograniczu dwóch języków – polskiego i angielskiego – zaczął pisać wiersze, które dominują w jego twórczości literackiej. Niektóre jego wiersze ukazały się w Internecie na stronie ?Polskie poezje końca XX i początku XXI wieku? prowadzonej przez krakowskiego poetę Jerzego Jakuba Wieczorka oraz w magazynie online ?Zwoje”.