ŚWIRCZEWSKA Marguerite –Christine

Home  »  Bez kategorii  »  ŚWIRCZEWSKA Marguerite –Christine
paź 19, 2022 KBB

Absolwentka Liceum im. Marii Curie–Skłodowskiej w Warszawie. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim, m.in. pod kierunkiem m.in. prof. Czesława Czapowa, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z teorią psychodramy. Odbyła staż naukowy w Centrum Wychowania Młodzieży Trudnej w Vaucresson we Francji.

Do Francji wyemigrowała w 1970 r., po kilku miesiącach wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkała do 1974 r. Następnie na dobre wróciła do Francji. Obecnie mieszka w Cannes.

Była współproducentką spektaklu Matka (La Mère), sztuki S. I. Witkiewicza, wystawionej w teatrze Récamier w Paryżu przez grupę La Compagnie Renaud-Barrault (Théâtre Récamier) w adaptacji Marguerite Duras. Premiera odbyła się 7 listopada 1970 r. i miała przełomowe znaczenie dla światowej recepcji Witkacego, utorowała drogę do wielu liczących się teatrów profesjonalnych.

Od początku pobytu we Francji zaangażowana w działania filantropijne. W latach 1998–1999 finansowała udział młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Płocka w turnieju Altifoot.

W 2017 roku powołała wraz z Agne Gravelot organizację społeczną Ma Patrie, której celem jest popularyzacja tolerancji i walka z dyskryminacją. Do dziś jest jej honorowym prezesem.

Była trzykrotnie zamężna, kolejno z: Jean–Claude Bachelier, André Woydyllo i Jerzym Lechowskim (stąd znana jest także jako: Marguerite Bachelier, Marguerite Woydyllo i Marguerite Lechowski).

Twórczość literacka

  • W roku 1966 publikowała w dwutygodniku „Wychowanie” wydawanym przez Towarzystwo Szkoły Świeckiej.
  • W roku 2019 i 2020 w piśmie literacko-artystycznym „Bezkres” ukazały się jej opowiadania biograficzne.
  • W 2020 r. w „Almanachu Poezji Niezłomnej” – książce poświęconej poezji i prozie żołnierzy wyklętych – opublikowała opowiadanie o swoim dziadku pt. Jak poznałam dziadka mojego Romualda Bużkiewicza.
  • Tego samego roku opublikowała opowiadanie Duma biało-czerwonej peonii, które ukazało się na portalu Tradycja – The Tradition.
  • W roku 2020 wydane zostały książki: Ego-Graphie lub życie polskiej emigrantki. Tom 1 z przedmową Guillaume’a de Louvencourt Poniatowskiego oraz Ego-Graphie lub życie miłosne polskiej emigrantki. Tom 2. Obie książki zostały napisane i wydane w języku francuskim, polskim i angielskim. Dystrybutorem książek jest wydawnictwo Hachette.