Wieczór laureatów online

Home  »  Strona Główna  »  Wieczór laureatów online
mar 31, 2021 KBB

W niedzielę 28 marca br. odbyło się

WRĘCZENIE NAGRÓD LITERACKICH

ZWIĄZKU PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE ZA ROK 2020

Ze względu na pandemię tegoroczna uroczystość wręczenia nagród ZPPnO odbywała się za pośrednictwem zoom-u, co miało i swoją dobrą stronę ponieważ udało się zgromadzić wielu gości z różnych krajów i ośrodków akademickich. Nagrody otrzymali Jan Wolski z Rzeszowa za popularyzowanie literatury emigracyjnej, Paweł Panas z Lublina – za „Zagubiony pośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider.” tytuł uznany za najlepszą książkę o tematyce emigracyjnej oraz Katarzyna Zechenter za tomik o jakże wymownym tytule „Tam i tutaj”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Więcej o nagrodzonych pisarzach i nagrodach czytaj: Laureaci
 W spotkaniu wzięło udział 45 osób. Fragmenty książek Jana Wolskiego i Pawła Panasa przeczytał Janusz Guttner, a wiersze Katarzyny Zechenter – Iza Wilczyńska.