Wieczór poezji Adama Czerniawskiego

Home  »  Strona Główna  »  Wieczór poezji Adama Czerniawskiego
lis 3, 2019 KBB

POEZJA i PRAWDA
CELEBRACJA POEZJI ADAMA CZERNIAWSKIEGO

To tytuł spotkania, zorganizowanego wspólnie przez Instytut Kultury Polskiej, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie i Ognisko Polskie, z okazji 85 urodzin poety, które odbyło się 15 listopada.

Spotkanie otworzyła Marta de Zuniga – dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie

Ksiądz prof. Jerzy Sikora, autor książki „Żywe ryby na piasku.Poeci londyńskich Kontynentów” wygłosił laudację

Wiersze czytali: Iza Wilczyńska i Janusz Guttman.
Preludia Op 28 Fryderyka Chopina oraz pieśni Mieczysława Karłowicza wykonała Sandra Klara Januszewska (mezzo-sopran) i Richard Gowers (pianista).

Portret Poety wykonała Ewa Janas.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji Jubilata.

 Adam Czerniawski jest poetą, eseistą, prozaikiem i tłumaczem polskiej literatury na angielski. Studia literatury i filozofii w Londynie, Sussex i Oxfordzie. Wśród publikacji autobiograficzne Fragmenty niespokojnego dzieciństwa, eseje Wyspy szczęśliwe, notatnik Wielopis wielopolis, Narracje ormiańskie, przekład Trenów Jana Kochanowskiego oraz poezji Tadeusza Różewicza. Medal Fundacji Norwidowskiej “Za zasługi w rozpowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida” . Stypendysta Rockefeller Foundation. Złoty Medal Gloria Artis: z laudacji JE Ambasadora Piotra Wilczka,“Adam opublikował ilość zbiorów poezji. Zasługujące na najwyższe literackie uznanie, one same zapewniają mu wyjątkowe miejsce w historii polskiej literatury. Ten wybitny twórca poświęcił też poważną część swego warsztatu promocji naszej literatury w krajach anglojęzycznych. W przeciwieństwie do niektórych współczesnych poetów, którzy zamiast powiększać swój dorobek, próbują nawiązywać stosunki z wpływowymi krytykami i nagradzającymi komitetami, Czerniawski wybrał niezależność”.