Witt Piotr

Home  »  Członkowie  »  Witt Piotr
sty 5, 2017 KBB

Publicystą, historykiem, eseistą; w latach 1970. był redaktorem działu sztuki dawnej w wydawanym w Warszawie czasopiśmie artystycznym „Sztuka”. Po likwidacji tego periodyku zamieszkał w Paryżu. Był komentatorem politycznym w redakcji polskiej Radia Wolna Europa – do czasu zamknięcia rozgłośni wygłosił około trzech tysięcy komentarzy radiowych. Obecnie współpracuje z radiem WNET.

Jest m.in. autorem monografii Vierge de Częstochowa, en tant q’une idée politique (Université de Lille, 1989), Hôtel de Monaco – Ambassade de Pologne (Flammarion, Paryż 2005), Przedpiekle sławy. Rzecz o Chopinie (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2010, wyd. drugie, poprawione, z przedmową Rafała Blechacza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP przez prezydenta Andrzeja Dudę.
https://wnet.fm/author/piotr-witt
http://www.vectorpolonii.com/tags/piotr-witt/

https://wiadomosci.com/paryz-piotr-witt-wybrany-wybitnym-polakiem-we-francji/

/