Zawiadomienie o Walnym Zebraniu- 20.01.2013

Home  »  Bez kategorii  »  Zawiadomienie o Walnym Zebraniu- 20.01.2013
sty 7, 2013 ZPPnO

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie UNION of POLISH WRITERS ABROAD
238-246 King Street, POSK, LONDON W6 0RF, Great Britain

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2013 Roku składamy wszystkim naszym Koleżankom, Kolegom i Ich Rodzinom najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Londyn 10 XII 2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Związku Pisarzy ( nie wyborcze) odbędzie się 20 stycznia, niedziela 2013 o godz.  3.30 w Sali Malinowej IIp. (adres jak wyżej).
Msza święta za dusze zmarłych Kolegów zostanie odprawiona tego samego dnia rano o godz. 12.00 w kościele św. Andrzeja Boboli, 1 Leysfield Road, London W12 9JF.

Proponowany porządek zebrania
—————————————————

 1. Otwarcie zebrania przez prezesa Związku ? Andrzej Krzeczunowicz
 2. Chwila poświęcona zmarłym Kolegom
 3. Wybór prezydium Walnego Zebrania
 4. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania
 5. Wystąpienie Prezesa podsumowujące rok działalności Związku
 6. Sprawozdanie Zarządu ? sekretarz Regina Wasiak-Taylor
 7. Sprawozdanie skarbnika ? Krystyna Kaplan
 8. Sprawy programowe dotyczące Internetu ? Katarzyna Bzowska
 9. Sytuacja finansowa ?Pamiętnika Literackiego”; dystrybucja pisma; udział członków Zespołu Redakcyjnego w procesie wydawniczym; plany wydawnicze ? referuje Komitet
 10. Nasze Nagrody Literackie, popularyzacja Laureatów, wieczory ? Prezes Andrzej Krzeczunowicz
 11. Działalność Koła Młodych KaMPe ? Aleksy Wróbel
 12. Spotkania literackie, imprezy Związku
  • comiesięczne CZYTANIA WIERSZY ZNANYCH POLSKICH POETóW ? Katarzyna B.
  • SALON LITERACKI w OGNISKU POLSKIM ? Regina W-T
  • najbliższe plany
 13. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie a środowisko krajowe ? Prezes Andrzej Krzeczunowicz
 14. Dyskusja
 15. Inne sprawy, wnioski
 16. Zamknięcie obrad

Po Walnym Zebraniu o godz. 16.00 odbędzie się Wieczór Wręczenia Nagród Literackich ZPPnO za 2012 dla prof. Anny Cienciały (USA), prof. Wojciecha Podgórskiego (Polska) i Koła Polaków z Indii (W. Brytania), a w drugiej części spotkania – benefis Hanny Reszczyńskiej-Essigman z okazji 85. rocznicy urodzin pisarki.
*
Po wieczorze ok. godz. 18.30 zapraszamy na wspólną kolację. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia. Koszt kolacji Ł16.00. Kolegów z zagranicy podejmuje ZPPnO.
*
Uprzejmie prosimy o uregulowanie i przesłanie zaległych składek członkowskich. Od roku 2013, zgodnie z decyzją ostatniego Walnego Zebrania, roczna składka członkowska wzrosła do Ł25.00.
Zarząd ZPPnO

Tagged with: , ,