Bonifacy Miązek

Home  »  Lista członków  »  Bonifacy Miązek

ks. Bonifacy Miązek

Poeta, historyk literatury.

Urodzony 27 marca 1935 r. w Kolonii Szczerbackiej. Ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Końskich w 1954 r., po czym wstąpił do seminarium duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1959 r. Debiutował jako poeta na łamach ?Więzi” w 1963. W 1965 r. odłączył się od wycieczki turystycznej i poprosił o azyl polityczny w Austrii. Od tego czasu mieszkał na stałe w Wiedniu. W 1972 r. obronił pracę doktorska poświęconą twórczości Kazimierza Wierzyńskiego na Uniwersytecie Wiedeńskim. Następnie podjął pracę w Instytucie Slawistyki tej uczelni, gdzie wykładał historię literatury polskiej. W 1984 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Polnische Literatur 1863-1914. Darstellung und Analyse.

Po przejściu na emeryturę powrócił do Polski i zamieszkał w Końskich przy parafii św. Mikołaja. 3 września 2005 otrzymał honorowe obywatelstwo gminy Końskie. W sierpniu 2012 roku opuścił po raz wtóry Polskę, i zamieszkał w Breitenfurt w Austrii.

Dwukrotnie otrzymał nagrodę literacką ?Wiadomości” ? w 1967 r. za tom poezji Ziemia otwarta oraz w 1971 r. za antologię poezji kapłańskiej Słowa na pustyni, do której wstęp napisał Karol Wojtyła. Jest także laureatem Nagrody Kościelskich (1972). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wydał następujące tomiki poetyckie: Ziemia otwarta (Paryż 1967), Słowa na pustyni (Londyn 1971) ? redaktor i jeden z autorów antologii, Wiersze (Londyn 1984), Powrót do domu. Wiersze (Katowice 1992), Sandomierskie wirydarze (Londyn 2004), Szukam domu. Ich suche ein Zuhause (Wrocław 2006); a także zbiory esei, szkiców i analiz literackich (po polsku i po niemiecku): Polnische Literatur 1863 – 1914. Darstellung und Analyse (Wiedeń 1984) Studien zur polnischen Literatur (Frankfurt nad Menem 1993), Polnische Literatur des Mittelalters und der Renaissance (Frankfurt nad Menem 1993), Przygoda z książką: wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie (Wrocław 2004)

O ks. Bonifacym Miązku pisali: Justyna Radłowska Dwie emigracje. Bonifacy Miązek ? poeta, krytyk i historyk literatury, Wrocław 2012, ?Ziarna złej tęsknoty…? Szkice o poezji Bonifacego Miązka, red.Edward Białek, Wrocław 2010, a noty biograficzne znajdują się w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Tom 1 wyd. PWN, Warszawa 2000, Jan Zieliński Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, Lublin 1993.

Jest członkiem redakcji ?Pamiętnika Literackiego? ZPPnO.