Charles Kraszewski

Home  »  Lista członków  »  Charles Kraszewski

Kraszewski

Ur. w 1962 r. w USA

Studiował m.in. na UJ w Instytucie Badań Polonijnych(Stypendium Fulbrighta 1984, 1991). W 1990 uzyskał stopień doktora (Ph. D.) literatury porównawczej na Penn State University. Jest autorem kilkunastu książek, m.in. Romantic Hero and Contemporary Anti-Hero in Polish and Czech Literature, Esseys on the Dramatic Works of Zbigniew Herbert, Irresolute Heresiarch: Catholicism, Gnosticism and Paganism in the Poetry of Czesław Miłosz, a także tłumaczeń, m.in. przetłumaczy Dziady Adama Mickiewicza, Nieboską komedię Zygmunta Krasińskiego, Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego.

Opublikował kilkadziesiąt artykułów, a jego wiersze ukazały się w czasopismach literackich w Stanach Zjednoczonych, m.in. „Poetry South”, „Chaparral”, „Valley Voices” i „Red River Review”. Były dyrektorem polonijnego wydawnictwa PIASA Books, a w latach 2008-2011 redaktorem naczelnym „The Polish Review” w Nowym Jorku.

Wykładowca King’s College w Pensylwanii. Jego artykuły na temat polskich pisarzy znajdują się w zbiorach Polskiej Bibliografii Literackiej. Mieszka w Pensylwanii.

W 2013 r. otrzymał Nagrodę ZPPnO dla obcokrajowca za upowszechnianie kultury i literatury polskiej, ufundowaną przez Ninę i Józefa Janczewskich