Dr Joanna Pyłat

Home  »  Lista członków  »  Dr Joanna Pyłat

pylat

W 2005 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie rozprawy doktorskiej Osadnictwo miejskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 1950, uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Wcześniej, w 1999 r. ukończyła studia podyplomowe administracji rządowej i samorządowej o specjalności edukacja europejska w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, a w 2003 r. studia podyplomowe organizacji i zarządzania w oświacie, w Szczecińskiej Szkole WyższejCollegium Balticum. W latach 1998 – 2002 ukończyła kursy CODN w Warszawie i Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR); m.in. (we współpracy z PAH)

Od 2007 do 2012r. wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej PUNO w Londynie. Od 2012r. Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Kierownik Zakładu Badań nad Emigracją PUNO. Członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i Polskiego Towarzystwa Historycznego im. gen. Grota Roweckiego w Lesznie. W latach 2005-2010 wolontariusz Instytutu i Muzeum gen. W. Sikorskiego w Londynie. Autorka książki: Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), Pułtusk ? Londyn, 2010r., współredaktorka i współautorka książki: General Władysław Anders soldier and leader of the free Poles in exile, Londyn 2008, edited by Joanna Pyłat, Jan Ciechanowski, Andrzej Suchcitz.

Poetka, debiut literacki w „Pamiętniku Literackim”, Tom VIII, Londyn 2009 (wiersze: Dzisiaj, Wariacje Polityczne, Dotknięcie innego świata – Wyzwanie I, Dotknięcie innego świata – Wyzwanie II).