Edward Dusza

Home  »  Lista członków  »  Edward Dusza

Edward Dusza

Poeta, prozaik, krytyk literacki, dziennikarz, wydawca.  Używał pseudonimów: pseud. A. R. Poray, Marian Izdebnik.

Debiutował w Polsce na łamach „Tygodnika Powszechnego” w 1970 r. (wiersze „Madonna” i „Na śmierć ojca”). Jednocześnie debiutował w londyńskich „Wiadomościach”.

W 1969 r., mając 22 lata, wyemigrował z Polski.

Wydał ponad dziesięć tomików wierszy, m.in. Szlakiem Madonny (1969), Przez ciemność do światła (1978, 1983), Kolor klonowego liścia (1981), Wiatr mojej burzy (1982, 1984),Madonna z kołowrotkiem i inne wiersze(1987), Popioły(2005), Topografia pejzarzu (2010);  prozy: Cory syn Ewy (1993), Jontek z Archeru (1994), Na Skokach (1995), Ze Skoków do Sulejówka (Chicago 1995), Zapiski z Jackowa i okolic (1995); a także szkiców literackich: Odeszli z różą w sercu (1979) [o poetach Warszawy], Malarz zapomnianego pejzażu (1981) [o malarstwie Vlastimila Hofmana], Pieśniarz z pożogi (1984)[o K.K. Baczyńskim], O ludziach i książkach (1985) [eseje o twórcach emigracyjnych].

Jego wiersze i eseje tłumaczone były na język angielski, japoński, francuski i ukraiński. Wieloletni senior-editor i redaktor „Gwiazdy Polarnej”, najstarszego pisma polskiej w USA. Wydawca czołowych pisarzy emigracyjnych m.in. wydał dwie książki Józefa Mackiewicza (W cieniu krzyża,Miejmy nadzieję) oraz ponad sto innych publikacji różnych autorów w kilku językach (polski, angielski, niemiecki). Założyciel kilku wydawnictw  – A. R. Poray Book Publishing (New York-Chicago), Edward Dusza Publishing (Stevens Point), Wydawnictwa PUNKT/Point Publications (Stevens Point, Wisconsin), Libra Publishing (Stevens Point-Chicago). Był także współpracownikiem pisma Czesława Maliszewskiego: „Listy do Polaków”, które to pismo wspierał finansowo.

Jest członkiem International PEN-Club. Laureat licznych nagród literackich, m.in. Nagroda Literacka im. Aleksandra Janty za rok 1993 (Houston), Nagroda Literacka Stulecia Gwiazdy Polarnej (2008), Medal Paderewskiego przyznany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (2010). Wyróżnienie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn 1985).

Odznaczony dwukrotnie Krzyżami Zasługi przez Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie za działalność literacką i niepodległościową.

Związany z Instytutem Józefa Piłsudskiego oraz Polskim Instytutem Naukowym w Nowym Jorku, a od roku 1969 z Polonijnymi Zakładami Naukowymi w Orchard Lake.

Mieszka stale w Stevens Point, Wisconsin, USA.