Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Home  »  Lista członków  »  Ewa Lewandowska-Tarasiuk

tarasiuk

Doktor nauk humanistycznych, filolof polonista. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracowała w Instytucie Badań Pedagogicznych. Od 1979 r. jest pracownikiem dydaktycznym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kierownik Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer w Warszawie, profesor i członek Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO).

Członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego w Warszawie oraz Rady Programowej Instytutu Kultury Europejskiej w Londynie.

Autorka licznych książek m.in. Kultura literacka w pracy pedagoga (APS, Warszawa 1992), Damą być, czyli sztuka słowa polskiej businesswoman (wyd. Polczek, Warszawa 1993), Sztuka słowa w negocjacjach (wyd. CKL, Warszawa 1993), Sztuka wystąpień publicznych (Infor, Warszawa 2000; wzn. Difin 2003), W teatrze prezetacji – o sztuce perswazji (Wiedza Powszechna, Warszawa 2005), Każdy w sobie cień pięknego nosi (Warszawa, 2013); współredaktorka prac zbiorowych m.in. Retoryka w teorii i praktyce (ASP, Warszawa 2004), Turystyka jako dialog (Wyd. WSE, PUNO, Warszawa 2005), Bariery kulturowe w turystyce (Wyd. WSE, PUNO, Warszawa 2007),  Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, (Warszawa 2016), a także cyklu  SŁOWA OBRAZY DZWIĘKI, w ramach którego ukazały się Słowa Obrazy Dźwięki wWychowaniu (2011), Baśń w Terapii i Wychowaniu (2012), Folklor w Kulturze i Edukacji (2014) Terapia słowem (Warszawa, 2016); autorka rozdziałów w monografiach m.in. O losach wyobraźni artystycznej Wojciecha Falkowskiego w: Wojciech Falkowski Malarstwo (Lublin 2005), Kultura literacka w pracy pedagoga w: Estetyka, Sztuka, Media (Wrocław 2008).

Napisała także wiele artykułów, recenzji, referatów, audycji radiowych i telewizyjnych, m.in. w miesięczniku „Nowe Książki” (1979-2007), „Oświata i Wychowanie” , gdzie ukazywał się jej stały esej „Literatura, Sztuka, Wychowanie”(1980-1989) oraz miesięczniku „Prestiż” – felieton „Słowa i Gesty” (2003-2006). Jej felietony ukazują się regularnie w londyńskim „Tygodniu Polskim”).

Z okazji 60-lecia „Tygodnia Polskiego” Ewa Lewandowska-Tarasiuk została uhonorowana medalem Pro Patria.

Dialog i poznanie