Jerzy Tuszewski

Home  »  Lista członków  »  Jerzy Tuszewski

SONY DSC

Urodził się w 1931 r. w Chełmie Lubelskim. Dziennikarz, dokumentalista, dramaturg, reżyser radiowy i teatralny, realizatore filmów dokumentalnych, a wcześniej także krytyk muzyczny i filmowy (pisywał je m.in. w tygodniku ?Po Prostu” i ?Film”). Zajmuje się również teorią mediów, jest autorem kilkudziesięciu publikacji teoretyczno-estetycznych.
Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, a później w Warszawie, a także na Studium Teorii i Historii Filmu przy Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi oraz na Wydziale Reżyserskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.
W 1955 r. rozpoczął współpracę z Polskim Radiem, a od 1965 r. zaczął w nim pracować jako etatowy reżyser. Od 1976 r. współpracuje z licznymi rozgłośniami zagranicznymi (Berlin, Bruksela, Budapeszt, Helsinki, Kolonia, Paryż, Praga, Rzym, Saarbücken, Sidney i in.). Przez kilkanaście lat w Programie 2 Polskiego Radia prowadził Studio Form Dokumentalnych. W latach 1989?94 był inicjatorem i szefem artystyczno-programowym trzech sesji Międzynarodowego Forum Sztuki Radiowej MACROPHON (89 ? 91 ? 94) pod patronatem Europejskiej Unii Nadawców (EBU), odbywających się w Szczecinie i we Wrocławiu. Był także członkiem i założycielem Międzynarodowej Grupy Ars Acustica przy EBU w Genewie, jak również członkiem Zarządu Atelier de Création Sonore et Radiophonique przy frankofońskim Stowarzyszeniu Autorów Dramatycznych ? SACD w Brukseli. Kilkakrotnie uczestniczył w jury Międzynarodowych Konkursów Sztuki Radiowej i TV Prix Futura, a następnie Prix Europa w Berlinie. Brał także udział w kilku międzynarodowych sesjach Letniego Uniwersytetu Radiowego Phonurgia Nova w Arles i Uniwersytetu Bretanii w Rennes we Francji.
Jego liczne artykuły z zakresu teorii i praktyki radiowej ukazywały się m. in. na łamach ?Życia Literackiego”, ?Odry”, ?Ruchu Muzycznego”, ?Zeszytów Prasoznawczych”, a w tygodniku ?Radio i Telewizja” miał stały cykl felietonów ?Porozmawiajmy o sztuce słuchowej”.
Publikacje książkowe: ?Paradoks o słowie i dźwięku. Rozważania o sztuce radiowej” (2001), ?Moja mała mistyfikacja” (2003), Armand Hubert Brutus Trzy oblicza agenta (2005) ?Jean Bol odkrywa karty” (2008).

Jest laureatem Niemieckiej Akademii Sztuk DADK we Frankfurcie nad Menem (1983), wyróżnienia Kriegsblinden Hörspiel?Preis (1990) za utwór radiowy pt. ?Messe für Massen?1989. Hommage dla narodów Europy Środkowej i Wschodniej”, zrealizowany wspólnie z niemieckim kompozytorem Rolandem Steckelem dla WDR w Kolonii, oraz Złotego Mikrofonu ? nagrody Polskiego Radia (1993). Otrzymał też złotą odznakę honorową Polskiego Radia (1997) i odznaczenie honorowe Stowarzyszenia Autorów ZAIKS (1998).
Należy do: Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.
Członek redakcji ?Pamiętnika Literackiego”.