Katarzyna Zechenter

Home  »  Lista członków  »  Katarzyna Zechenter

Urodzona w Krakowie, poetka, historyk literatury i kultury polskiej. Ukończyła studia filologiczne na UJ pod kierunkiem prof. Tadeusza Ulewicza. Przed wyjazdem na studia doktoranckie do USA pisała artykuły traktujące o XVIII-wiecznych pisarzach regionu świętokrzyskiego. Jako poetka, zadebiutowała w stanie wojennym w Tygodniu Powszechnym w dość niezwykły sposób – w TP podano zamiast wiersza adnotację, że wiersz ocenzurowano „zgodnie z ustawą o stanie wojennym”. Po wyjeździe z Polski otrzymała stypendium na Uniwersytecie w Michigan, Ann Arbor, gdzie obroniła pracę doktorską dotyczącą twórczości Tadeusza Konwickiego. W 2007 opublikowała pierwszą monografię Konwickiego po angielsku History and Politics in Tadeusz Konwicki’s Fiction. Po ukończeniu studiów wykładała literaturę polską na University of Kansas, następnie przeniosła się do Wielkiej Brytanii. Wykłada literaturę i kulturę polską na University College London, w Wyższej Szkole Studiów Slawistycznych UCL SSEES. Obecnie zajmuje się koncepcjami pamięci miejsc postkomunistycznych, takich jak Nowa Huta czy Dunaújváros, znaczeniem Krakowa w literaturze powojennej, literaturą polsko-żydowską oraz koncepcjami traumy kulturowej w polskiej kulturze, a szczególnie rolą cierpienia w tworzeniu świadomości narodowej („The Need to Suffer. The Case of Poland”). Sporo uwagi w swoich badaniach poświęciła dwujęzyczności Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Uważa, że w obecnej sytuacji Polacy mieszkający poza granicami Polski powinni być dwukulturowi i dwujęzyczni, aby móc w pełni uczestniczyć w kulturze i życiu obu krajów. Jest redaktorem książki o dwujęzyczności, która miała trzy wydania, ostatnie Bilingual and Bicultural, ukazało się w Londynie i Nowym Yorku w 2017.

Wiersze pisane po polsku drukowała w kilku czasopismach literackich, m. in. w: „Zeszytach Literackich”, „Palimpseście”, paryskiejKulturze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przekroju”, londyńskim „Pamiętniku Literackim”, „Odrze”, „Poezji Dzisiaj”, „Razem”, „Dekadzie Krakowskiej”. Jej pierwszy tomik, W cieniu Drzewa ukazał się w wydawnictwie Austeria w Krakowie i doczekał się kilku recenzji. W 2019 poetka opublikowała zbiorek zat. „Tam i tutaj”, (Poznań: WBPiCAK). Wiersze pisane po angielsku drukuje w Stanach Zjednoczonych, np. w „Christian Science Monitor” czy „Rajah”, a także w Indiach, w „The Bangalore Review” oraz ostatnio w Bhutanie, w czasopiśmie „Tashi Delek”.