Krzysztof Mrowiec

Home  »  Lista członków  »  Krzysztof Mrowiec

mrowiec

Urodził się w 1964 r. w Tychach, a od 1990 r. mieszka w Niemczech, obecnie w Gelsenkirchen.

Młodość związana była z Mikołowem, gdzie w 1983 r. zdał maturę w Liceum im. K. Miarki . Dwa lata później zdobył dyplom technika górnika w Policealnym Studium Zawodowym. W latach 1985-90 pracował na kopalniach węgla kamiennego w Łaziskach Górnych oraz Tychach Lędzinach. W Niemczech pracuje jako administrator banku danych w dziale reklamacji klientów.

Od 2005 r. postanowił swoje myśli i wizje przelewać na papier, zaczął pisać wiersze i malować grafiki w węglu i kredzie.

W 2008 r. zadebiutował tomikiem poezji Liryki naiwne. We wrześniu 2009 r., w mikołowskim Liceum im. K. Miarki odbyło się jego pierwsze spotkanie autorskie. Utwory Krzysztofa Mrowca ukazały się również w pierwszej antologii poetów emigracyjnych Wierszobranie (2010). Drugi tomik nosi tytuł W drodze, by odnaleźć spokój… i siebie

Jego wiersze przenoszą w świat marzeń, uczuć, nastrojów i rozmyślań nad samym sobą. Każdy, kto je czyta, powinien sobie umieć wyobrazić siebie samego jako podmiot tychże rozmyślań, tęsknot czy nawet straconych i zapomnianych przeżyć i marzeń związanych z jego młodością. Wiersze te można odnieść do uczuć i pragnień autora romantyka – egzystencjalisty, który szuka wolności w bardzo szeroko pojętym jej znaczeniu.

Na stronie www.pepe-tv.de w zakładce Poezja można posłuchać wierszy czytanych przez autora.