Mickiewicz Anna Maria

Home  »  Lista członków  »  Mickiewicz Anna Maria

AMM

Urodzona w Polsce poetka, eseistka.

Od lat mieszka poza krajem ? początkowo w Kalifornii, od dwudziestu lat w Londynie. Członkini The English Pen. Przez wiele lat pełniła funkcję członkini Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, obecnie jest członkinią Rady Opiniotwórczej ZPPnO. Redaktor londyńskiego ?Pamiętnika Literackiego?. Współpracuje z amerykańskim wydawnictwem Dreamee Little City. Zajmuje się również przekładami poezji z języka angielskiego na język polski. Współpracuje z kwartalnikiem literackim ?Quo Vadis?? i londyńska grupą poetycką Poets Anonymous. Prowadzi portal ?Fale Literackie / Literary Waves? (http://www.faleliterackie.com), który przedstawia twórczość autorów emigracyjnych. Rozpoczęła wraz z University College London, z udziałem międzynarodowych grup poetyckich, spotkania w ramach Światowego Dnia Poezji UNESCO ? Europejskie Dialogi Poetyckie. Przez wiele lat pracowała jako korespondent, opisując wydarzenia kulturalne i literackie w Wielkiej Brytanii. Współpracowała z London Correspondents Service (Foreign and Commonwealth Office). Członkini Rady Programowej Macierzy Polskiej.

http://www.miastoliteratow.com/index.htm?http://www.miastoliteratow.com/mickiewicza.htm                                       

Publikuje od 1980 roku, kiedy to współredagowała niezależne pismo „Wywrotowiec”. W 2000 r. również w Norbertinum wydała książkę pt. „Okruchy z okrągłego stołu”. Pozycja została umieszczona w bibliografii Historia najnowsza Polski, wybrane zagadnienia. Bibliografię przygotowano według zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło rok 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.

Wraz z Danutą Błaszak wydały antologię „Flying Between Words”, Contemporary Writers of Poland (Orlando: Dreammee Little City, 2015).

Debiutancki tomik „Dziewanna” poetka opublikowała w 1985 r. w warszawskiej, niezależnej oficynie Galeria Słowa. Ponownie, w wydaniu rozszerzonym, został zaprezentowany pod zmienionym tytułem „Proscenium” (Norbertinum 2010).

W roku 2014 opublikowała anglojęzyczny tomik  „London Manuscript” w brytyjskim wydawnictwie Poetry Space. Anglojęzyczny utwór poetki „A Grey Coat”  wygrał międzynarodowy konkurs poetycki zorganizowany przez brytyjskie wydawnictwo Poetry Space w 2013 roku. Autorka wielokrotnie publikowanych i prezentowanych utworów: „Anioł w Londynie” i „A London Dream”.

Utwory poetyckie autorki zamieszczone zostały między innymi w antologiach: „Chopin with Cherries.” A Tribute in Verse (Moonrise Press: Los Angeles, 2010), „Through A Child?s Eyes: Poems From World War Two”chosen by Moira Andrew (Great Britain: Poetry Space Ltd., 2013), „Contemporary Writers of Poland”, edited by Danusia Błaszak (Orlando: Dreammee Little City, 2013),”The Arts of Being Human”, Volum 13 (Burligton, Ontario, Canada: Brian Wrixon Books, 2015), „Piękni Ludzie.” Poeci mojej emigracji, wybór Adam Siemieńczyk (Warszawa: Wydawnictwo IBiS, 2012). W 2013 roku przedstawiła swe utwory podczas prestiżowego festiwalu literackiego w Kornwalii ? The Penzance Literary Festival. Wiersze w języku angielskim poetka prezentuje również podczas spotkań literackich w Londynie. Anna Maria Mickiewicz publikowała między innymi w: londyńskim ?Dzienniku Polskim?, nowojorskim ?Nowym Dzienniku?, ?Przeglądzie Polskim?, miesięczniku literackim ?Akant?, ?Poezji dzisiaj?, ?Tyglu?, ?Galerii?, londyńskim ?Pamiętniku Literackim?, ?Nowym Czasie? (UK) oraz w anglojęzycznych magazynach literackich: ?South Bank Poetry? (UK), ?Kritya?, ?The Exiled Ink? (UK), ?The Screech Owl? (UK), ?Syndic Literary Journal? (CA), ?Lost Coast Review? (CA), a także w ?The Davis Enterprise? (CA). Jej utwory prezentowane były w Polskim Radiu, w londyńskim programie radiowym ?Poets Anonymous? i w radiu australijskim.

Jest też współautorką opracowań o charakterze eseistycznym zamieszczonych w pracach zbiorowych: „Proza polska na obczyźnie. Problemy ? dyskursy ? uzupełnienia”, t. 1?2 (Rzeszów 2007), „W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych.Kontynuacje.” (Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2011) oraz Lublin 2020. Wizje rozwojowe (Lublin 2009). Ponadto wstępy jej autorstwa ukazały się w książkach: Krzysztofa Muszkowskiego „Spod angielskiego parasola” (Toruń 2006), w australijskim zbiorze opowiadań „Moja emigracja. My migration” (Buccan 2012, Australia) i w tomiku poetyckim Steva Rustona „Burning a Paper Plate ? Towards a New Art” (erbacce-press publications Liverpool UK 2014). Recenzja jej autorstwa ukazała się w australijskiej antologii pt. „Jeden dzień. Polska, jaką pamiętam.” (Wydawnictwo Favoryta 2014, Australia).

Współpracowała z wieloma organizacjami, m. in. z brytyjskim kanałem telewizyjnym Channel 4 i Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie. Członkini jury konkursów literackich.Wraz z brytyjskim tłumaczem literatury polskiej Noelem Clarke?iem brała udział w tworzeniu wystawy „Eagle and Lion”, którą można było zwiedzać podczas oficjalnej wizyty królowej Elżbiety II w Polsce.

Anna Maria Mickiewicz (http://faleliterackie.com) is a Polish-born poet, writer and editor who writes both in Polish and in English. Anna moved to California, and then to London, where she has lived for many years. She edits the annual literary magazine Pamiętnik Literacki (The Literary Memoir), London, and is a member of English Pen. Her first collection of verse was published in 1985. Since then, publications include short stories and essays Okruchy z Okrągłego Stołu (Breadcrumbs from the Round Table) in 2000 and verse collections Proscenium in 2010 and  London Manuscript, published by Poetry Space, Bristol, in 2014. With Danuta Błaszak she has published an anthology Flying Between Words, Contemporary Writers of Poland (Florida: 2015).

Her poetic works have appeared in the following journals in the United States, UK, Australia, Canada and Poland:  Akant, Poezja Dzisiaj, Tygiel, Galeria, Pamiętnik Literacki, South Bank Poetry (UK), Kritya, The Exiled Ink (UK), The Screech Owl (UK), Syndic Literary Journal (CA), Lost Coast Review (CA).

Her verse has appeared in the following anthologies: Through A Child?s Eyes: Poems From World War Two, chosen by Moira Andrew (Great Britain: Poetry Space Ltd., 2013), Contemporary Writers of Poland, edited by Danusia Błaszak (Orlando: Dreammee Little City, 2013), The Arts of Being Human, Volume 13 (Burlington, Ontario, Canada: Brian Wrixon Books, 2015), Piękni ludzie, by Adam Siemieńczyk (Warsaw: Wydawnictwo IBiS, 2012).

She has also translated British and American poetry and drama. She is a co-authoress of studies written in an essayistic style: Proza polska na obczyźnie. Problemy ? dyskursy ? uzupełnienia, vol. 1?2 (Rzeszów 2007), W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje (Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2011) and Lublin 2020. Wizje rozwojowe (Lublin 2009). Additionally, introductions written by her appeared in books: Krzysztof Muszkowski Spod angielskiego parasola (Toruń 2006), in the Australian collection of short stories My Emigration (Buccan 2012, Australia) and in a volume of verse by Steve Rushton Burning a Paper Plate ? Towards a New Art (erbacce-press Liverpool UK 2015). She also published a review in an Australian anthology titled Jeden dzień. Polska, jaką pamiętam (Favoryta Publishing House 2014, Australia). She performed at the Penzance Literary Festival in 2013, and organised European Poetry Dialogues events to celebrate UNESCO?s World Poetry Day in 2014.Anna has contributed to literary academic research and publications. Her poetry featured on the radio in the UK (Poets Anonymous), Australia and Poland.

Anna won the Miasto Literatów (The City of Writers) Author of the Year in 2013 (http://www.miastoliteratow.com). They wrote of her work: We were moved by the harmony the poet achieves with the richness of time and space; by her respect for those who passed away, and those who coexist ? The world in time and space is like the great carpet: with platonic patterns of ideas, and threads connecting people and circumstances.