Tadeusz Chabrowski

Home  »  Lista członków  »  Tadeusz Chabrowski

chabrowski

W młodości mieszkał z rodziną w Częstochowie, uczył się w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. Małą maturę zdał w 1951 r., po czym wstapił do nowicjatu zakonu paulinów w Żarkach i kontynuował nauke w szkole średniej w Seminarium Ojców Paulinów na krakowskiej Skałce. Studiował filozofię tomistyczną i teologię w Instytucie św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Krakowie. 28 sierpnia 1958 r. w Zakonie Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie obrał imię Wacław. Świecenia kapłańskie otrzymal w 1960 r.

W 1961 r. wyjechał do USA, oddelegowany do amerykańskiej prowincji paulinów w Doylestown. W tym czasie wydawał polsko-amerykański mięsięcznik ?Jasna Góra?. Następnie studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Katolickiego w Dublinie (1965-1966), oraz polonistykę na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Przez rok (1965) redagował polskie pismo wychodzące w Londynie ?Gazete Niedzielną?. W 1967 r. wystąpił z zakonu i ożenił się. W latach 1969-1970 był nauczycielem religii, łaciny i literatury w Friends Academy College (Pensylwania), a następnie doktorantem Uniwersytetu Temple w Filadelfii. Był stypendystą Fundacji Kosciuszkowskiej (1972), studiując m.in. podyplomowo literaturę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Kontynuował studia w zakresie socjologii na Fordham University w Nowym Jorku oraz optykę w New York City Technical College. Od 1983 r., wspólnie z żona wydaje miesięcznik ?The Voice. Polish-American Media?. W 1998 r. powstał film dokumentalny o pisarzu, w repyserii Józefa Gębskiego ?Nostalgia Brooklynu?.

Debiutowal w 1960 r. wierszami na łamach ?Tygodnika Powszechnego?. Publikował również m.in. w ?Nowym Wyrazie?, ?Więzi?, w paryskiej ?Kulturze?, londyńskich ?Wiadomościach?, ?Kontynentach-Nowym Merkuriuszu?, ?Oficynie Poetów?, ?Akcencie?, ?Przeglądzie Katolickim?, irlandzkim ?The Leader? i pismach amerykańskich ?The Polish Review?, ?New horizon?, ?Greenpoint Gazette?. Jego wiersze w tłumaczeniu na jezyk niemiecki ukazaly sie w antologii Karla Dedeciusa ?Lyrisches Quintett? (Suhrkamp Verlag 1992). Istnieją także dwa nagrania jego poezji na kasetach magnetofonowych: ?Madonny? (wyk. Danuta Michalowska, Andrzej Frycz) oraz ?Wracamy do kraju? (wyk. Piotr Fronczewski, Waclaw Szklarski)

Członek: Centrum Polsko-Słowiańskiego w Nowym Jorku (od 1973 r., w tym prezes w latach 1998-1999), Polish American Media Incorporation (od 1994 r., w tym prezes od1996r.), Polskiego Instytutu Naukowego w USA (od 1994 r.), Pulaski Association of Business and Profesional Men (od 1995 r., w tym wiceprezes w latach 1997-1999), Kongresu Polonii Amerykanskiej (od 1996 r.), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1990 r.) i Polskiego PEN-Clubu (od 2000 r.) oraz Komitetu Parady Gen. Pułaskiego w Nowym Jorku (od 2000 r., w tym wiceprezes od 2001 r.).

Jest laureatem szeregu nagród, m.in.: Nagrody im. Z. Polkowskiej-Szkaradzińskiej w konkursie emigracyjnego pisma ?Kontynenty?, Nagrody Fundacji Kościelskich w Szwajcarii z 1965 (za tom ?Lato w Pensylwanii?) i 1971 r. (za współautorstwo antologii ?Słowa na pustyni?), amerykańskiej nagrody World of Poetry Press (1990), Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy z 1993 r. Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (2010).

Mieszka w Nowym Jorku, na Brooklynie.

Twórczość

 • Lyrical and Descriptive Poems (odbitka z ?The Polish Reviev”; tł. J. Zwolska Sell; Nowy Jork 1964)
 • Madonny (jako Wacław T. Chabrowski; Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1964, 1965; Michalineum 1990)
 • Lato w Pensylwanii (jako Wacław T. Chabrowski; Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1965)
 • Słowa na pustyni. Antologia współczesnej poezji kapłańskiej (współautor; opr. ks. Bonifacy Miązek; Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1971);
 • Drzewo mnie obeszło (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza opracowanie graf. Stefan Chabrowski
 • Wiersze (Wydawnictwo Literackie, 1975)
 • Drewniany rower (druk bibliofilski w nakładzie 150 numerowanych egz.; oprac. graf. Katarzyna Czerpak; Polander Press, Brooklyn, Greenpoint, N.Y., 1988)
 • Panny z woskuZofia Kopel-Szulc; wybór i nota o autorze Anna Bernat; Norbertinum, 1992), również wyd. angielskie Waxen maiden, Norbertinum 1998)
 • Nowy drewniany rower
 • Miasto nieba i ziemi (OPK Gaude Mater, Częstochowa 1994)
 • Gałąź czasu/Branch of timeJanusz Kapusta; tł. John Thomas; Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996)
 • Zakwitnę wieczoremRafał Olbiński; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Częstochowa 1996)
 • Kościół pod słońcem
 • Zielnik SokratesaZbigniew Jóźwik; Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin 2005)
 • Muzy z mojej ulicy Maria Dziopak; Norbertinum 2006)
 • Dusza w klatce (OPK Gaude Mater 2006)
 • Mnisi czyli nierymowane strofy o cnotachZbigniew Jóźwik; Norbertinum 2008)
 • Poezje wybrane ( opr.Piotr Sanetra; wstęp: Izabela J. Bożek; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
 • Skrawki białego habitu (powieść; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2010)
 • Wybór Wierszy(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2009)
 • Magister Witalis (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2011)

http://tadeuszchabrowski.com/