Tomasz Łychowski

Home  »  Lista członków  »  Tomasz Łychowski

Łychowski

Ur. 26 IX 1934 w Nova Lisboa (Angola); poeta, malarz, tłumacz, działacz polonijny. Powrócił (1938) z rodzicami do Polski, gdzie przeżył wojnę. Lata 1944-48 spędził w Niemczech. Późnij mieszkał w: Belgii? Włoszech? USA? Wenezueli? Chile? Argentynie? wreszcie osiadł w Brazylii.

Ukończył studia uniwersyteckie (filia Cambridge w Rio de Janeiro ? jęz. angielski oraz Papieski Uniwersytet Katolicki w Rio de Janeiro ? dydaktyka). Zajmował się nauczaniem jęz. angielskiego w wielu instytucjach, m.in. w latach 1965-91 w Instytucie Kultury Angielskiej (Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa), od 1968 w szkołach stanowych, od 1991 w Centrum Kultury Angielsko-Amerykańskiej (CCAA), od 1991 w federalnej szkole im. Piotra II. Pełnił (1971-90) funkcję dyrektora filii Instytutu Kultury Angielskiej, był sekretarzem lokalnym Uniwersytetu Cambridge w Rio de Janeiro (1973-77). Od 1978 do 1990 był egzaminatorem tego uniwersytetu. Pracował (1976-87) jako specjalista od opracowywania programów szkolnych w Sekretariacie Stanowym do Spraw Nauczania i z ramienia tego sekretariatu był (1987-1992) odpowiedzialny za nauczanie religii w szkołach podlegających stanowi w Rio de Janeiro.

Był członkiem rady wydawniczej czasopisma publikowanego przez Instytut Kultury Angielskiej, a także odpowiedzialnym za Wydział literatury w Instytucie Brazylijskim Kultury Polskiej. Współpracował z czasopismem ?Aproximaç?es?, wydawanym przez szereg lat w Brazylii przez prof. Siewierskiego. Publikował artykuły w pismach polonijnych ?Lud? (Kurytyba), ?Głos Polski? (Buenos Aires), a także w miejscowych wydawnictwach (?Jornal do Commércio?, ?Tribuna de Petrópolis?, ?Comunicaç?es do ISER?, ?Revista Cultura?). Wygłosił wiele odczytów na seminariach poświęconych jęz. angielskiemu w miejscowych uniwersytetach i instytucjach naukowych (Uniwersytet Stanu Rio de Janeiro, Papieski Uniwersytet Katolicki, Kolegium im. Piotra II, Instytut Kultury Angielskiej i inne).

Uczestniczył w kongresach demokracji chrześcijańskiej (1957, S?o Paulo; 1962, Caracas; 1963, Strasburg). Jako delegat Towarzystwa ?Polônia? wziął udział (1993) w I Kongresie Polaków Ameryki Łacińskiej, który odbył się w Argentynie i Urugwaju. W działalności społecznej, w życiu polonijnym w Towarzystwie ?Polônia? przez ponad 30 lat pełnił różne funkcje w zarządzie. Był m.in.  prezesem tej organizacji. Od 2002 do 2004 był prezesem BRASPOLu, sekcja Rio de Janeiro.

Opublikował pracę The Functional-Notional and Cognitive Approach (1980) o nauczaniu jęz. angielskiego (wydana przez Stanowy Sekretariat do Spraw Kultury w Rio de Janeiro).

Wydał tomiki poezji: Glimpses/Vislumbres (angielsko-portugalski 1996), Voices/Vozes (angielsko-portugalski-1998), Brisas/Powiewy (portugalsko-polski ? 2000), Graniczne progi/Limiares de fronteira/Thresholds (polsko-porgtugalsko-angielski ? 2004). Ten ostatni został wydany przez CESLA UW. Spotkania promocyjne odbyły się w Warszawie, w Paryżu i w Londynie (maj 2004 r.) z udziałem autora. Tomik poezji Encontros/Spotkania (portugalsko-polski) wydany przez Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego i UW ? w 2006r. Promocje odbyły się w Warszawie, w Londynie i w Rio de Janeiro.

Oprócz poezji uprawia malarstwo. Brał udział w kilku wystawach zbiorowych i indiwidualnych. Reprodukcje jego niezwykle barwnych obrazów zostały zamieszczone w dwujęzycznym zbiorze jego wierszy ?Spotkania. Encontros.

Wywiad z Tomaszem Łychowskim:
http://www.dziennik.com/przeglad-polski/artykul/emigrant-posiada-multiosobowosc