Zygmunt Brzeziński

Home  »  Lista członków  »  Zygmunt Brzeziński

Brzeziński

Ur. 12 stycznia 1926 r. w Błoniu (woj .warszawskie). W okresie II wojny światowej (1941-46) żołnierz Armii Krajowej (10. Pułk Piechoty). Studia z zakresu elektroniki odbył na Politechnice Warszawskiej (1946-53). Po dyplomie pracował jako referent szkolenia technicznego w Polskim Radiu w Warszawie (1946-52), inżynier konstruktor na Politechnice Warszawskiej (1952-60), następnie jako: zastępca kierownika Działu Elektronikiw Biurze Urządzeń Techniki Jądrowej. (1960-62), ekspert w International Atomic Energy Agency w Wiedniu (1962-66), sekretarz naukowy światowej Konferencji Elektroniki Jądrowej w Bombaju (1966), ekspert w Teheran University Nuclear Centre (1970-72), udoskonalając system bezpieczeństwa reaktora doświadczalnego. Prowadził cykl wykładów pt. „Praktyczne zastosowanie cyfrowych obwodow scalonych”. Kontynuował studia i prace w Wiedniu w firmach Schrack i Siemens (między innymi zaprojektował i instalował urządzenia do sterowania przepływu w elektrowni wodnej na Dunaju w Altenworth). Autor artykułów publikowanych w: „Horyzontach Techniki” (Warszawa), „Nukleonik” (Warszawa), „Elektronik” (Monachium) i „Kerntechnik” (Monachium).

Od czasu przejściu na emeryturę (1988) pisze fraszki i felietony socjalkrytyczne do wiedeńskiej prasy polonijnej. W 2007 r. wydał książkę p.t. „Fraszki głupawe o ludziach, zwierzętach i Polakach”.W 2013 r. ukazała się jego druga książka pt. „Meldunki z bitwy nad bzdurą”.

Zajmuje się również grafiką komputerową polegającą na generowaniu obrazów abstrakcyjnych za pomocą algorytmow matematycznych. Autor wielu plakatów i ilustracji, głównie do imprez muzycznych, między innymi dla Ambasady Bułgarii i Konserwatorium w Grazu przygotował kilka wernisaży obrazów komputerowych p.t. „Algorithmic Image”. Otrzymał Nagrodę Pełnomocnika Rządu do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej, Krzyż Armii Krajowej przyznany przez Minterstwo Spraw Wojskowych w Londynie, Medal Wojska (dwukrotnie).

Członek New York Academy of Sciences (1997).

Mieszka w Wiedniu.

Więcej o Zygmuncie Brzezińskim: http://www.polonia-w-austrii.at/laudatio-dla-zygmunta/