Spis treści ostatniego PL

Home  »  Pamiętnik Literacki  »  Spis treści ostatniego PL

Pamiętnik Literacki XLV/XLVI
SPIS TREŚCI
  7 Od redakcji
  9 Aleksandra Ziółkowska-Boehm: LAUDACJA
 11 Prof. Anna Cienciała: PODZIĘKOWANIE
 15 Beata Dorosz ?Emigracja walczących? Wojciecha J. Podgórskiego ? siedem grzechów głównych
 26 Bożena Pawłowska-Kilanowski: Nie marzę
 27 Wojciech Podgórski: Od motywacji i pomysłu do realizacji ? i nagrody literackiej!
 33 Jolanta Chwastyk Kowalczyk: LAUDACJA
 40 Bożena Pawłowska-Kilanowski: ...że tę…
 41Wanda Kuras: PODZIĘKOWANIE
 42 Dariusz Pacak: Małe miejsce
 43 Edward S. Kruszewski: POLSKA W DUŃSKIEJ LITERATURZE XIX WIEKU
 51 Bolesław Bieniasz: KILKA SPOTKAŃ Z WITOLDEM LUTOSŁAWSKIM
 55 Włodzimierz B. Segal: Ars
 56 Włodzimierz B. Segal: Mity, Konstrukcja
 57 Jerzy Tuszewski: KRÓLEWSKI LAUR DLA WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
 59 Joanna Duda-Murawska: Bajki, przysłowia i ja
 61 Krystyna Kardyni-Pelikánowá: POLSKIE SZTUKI NA CZESKICH SCENACH ? OD ROMANTYKÓW DO GOMBROWICZA
 72 Joanna Duda-Murawska: Odśnieżanie
 73 Tadeusz Chabrowski: LONDYN 1963. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY Z OPiM)
 82 Dominik Witosz: Wspomnienia św. Józefa
 83 Regina Wasiak-Taylor: ARCHIWUM OFICYNY POETÓW I MALARZY OPUSZCZA LONDYN CD. LISTY RÓŻEWICZA
95 Ewa Nowakowska: POETA DOCTUS, O ADAMIE CZERNIAWSKIM
109 Jolanta Lane: ZOSTAŁ MI TYLKO JEDEN ROK
121 Adam Wierciński: O GENEZIE ?MOSKALIKÓW?
126 Zygmunt Brzeziński: Ars Poetica
127 Elżbieta Later-Chodyłowa: PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII O. JANA SZYMASZKA CSSR
131Katarzyna Bzowska: ZAPACHY DZIECIŃSTWA
139 Adam Wierciński: ZDZIWIENIA I SPRZECIWY. PISARZE MAŁO ZNANI
142 Krystyna Szostak: Pod sufitem
143 Jacek Geisler: CZTERDZIESTY-I-CZWARTY SKARŻY SIĘ NA ADAMA I W OGÓLE NA AUTORÓW
145 Ludwika Amber: W maju o świcie, Fiordy
147 Krystyna Kaplan: ZMORY MARKETY
151 Fryderyk Rossakovsky-Lloyd: MRUGNIĘCIA (MINIATURY)
RECENZJE I OMÓWIENIA
153 Jan Zieliński: RETROSPEKTYWNA KARTOMANCJA
165 Ks. Bonifacy Miązek: POEZJE ZEBRANE KS. JANUSZA ARTURA  IHNATOWICZA
171 Jan Zieliński: MARIENBADZKI KALEJDOSKOP
174 Bonifacy Miązek: NOWA KSIĄŻKA ZYGMUNTA BRZEZINSKIEGO
178 Magdalena Dunikowska: EMIGRACJA Z PROWINCJONALIZMU, CZYLI POŻYTEK Z BRZYDKIEGO MĘŻA
185 Ks. Bonifacy Miązek: W poszukiwaniu zielonych wysp
189 Ks. Bonifacy Miązek: KRONIKA OSTATNICH LAT ŻYCIA PADERWSKIEGO
195 Karol Klauza: Polsko-węgierskie powroty do korzeni
199 LISTY ? POLEMIKI
202 KRONIKA ZWIĄZKU
208 BIOGRAMY CZŁONKÓW ZWIĄZKU: Jan Wiktor Sienkiewicz, Zygmunt Brzeziński
211 Andrzej Borkowski: RAYA HERZIG, AUTORKA GRAFIKI
212 INDEKS NAZWISK
SPIS ILUSTRACJI
 14 Raya Herzig: FUN
 50Raya Herzig: ROUND?BOUT MIDNIGHT
120 Raya Herzig: PRAY
152 Marian Stępień: DOM PASZKOWSKICH
198 Raya Herzig:TEACHERS PET