Konferencja w Krakowie

Home  »  Bez kategorii  »  Konferencja w Krakowie
sty 25, 2023 KBB
rys. F. Topolski

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Wydziału Polonistyki UJ oraz
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
zapraszają na konferencję naukową

WOKÓŁ OFICYNY
TWÓRCY ZWIĄZANI Z LONDYŃSKIM WYDAWNICTWEM
KRYSTYNY I CZESŁAWA BEDNARCZYKÓW

Tematem obrad będzie twórczość pisarzy, grafików i tłumaczy współpracujących z Oficyną Poetów i Malarzy. Jest to grono bardzo liczne, jeśli zważyć, że londyńscy wydawcy publikowali nie tylko książki (niemal 800 w latach 1950-2007), lecz także kwartalnik „Oficyna Poetów”, w którym umieszczali swe utwory autorzy emigracyjni i krajowi (57 numerów w latach 1966-1980). Nie chcemy ograniczać tematyki wystąpień do tekstów lub dzieł graficznych opublikowanych w wydawnictwie Krystyny i Czesława Bednarczyków, chętnie uwzględnimy też referaty traktujące dorobek „twórców Oficyny” w szerszym kontekście. Jest oczywiste, że spodziewamy się głównie prac literaturoznawczych, ale z radością powitamy także wystąpienia historyków sztuki, ruchu wydawniczego i życia literackiego na uchodźstwie.

Głównym celem konferencji jest oddanie sprawiedliwości dokonaniom londyńskiego wydawnictwa, zasłużonego dla podtrzymywania polskości przez ponad pół wieku. Chcemy także uczcić dziesięciolecie działalności Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy, utworzonego przy Katedrze Edytorstwa UJ w 2013 roku, po przewiezieniu dokumentacji z Londynu do Krakowa.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Polonistyki UJ w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2023 roku w trybie stacjonarnym; gdyby jednak dla kogoś z Państwa przyjazd do Krakowa był niemożliwy, istnieje możliwość uczestnictwa zdalnego.

Nie możemy pokryć kosztów przejazdu i noclegów, deklarujemy pomoc w rezerwacji miejsc w domach gościnnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czas wystąpienia: do 25 minut.

Propozycje tematów proszę przesyłać do końca lutego 2023 roku na mój adres mailowy: janusz.gruchala@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszam do Krakowa
prof. dr hab. Janusz Gruchała
kierownik Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych UJ