KRYSTYNA I CZESŁAW – DZIENNIK LIRYCZNY / KRYSTYNA AND CZESŁAW – LYRICAL DIARY

Home  »  Bez kategorii  »  KRYSTYNA I CZESŁAW – DZIENNIK LIRYCZNY / KRYSTYNA AND CZESŁAW – LYRICAL DIARY
lis 7, 2023 KBB

18:00–19:30 PROGRAM ARTYSTYCZNY
ARTISTIC PROGRAMME
SALA SZAFIROWA, SAPPHIRE ROOM,
POSK 2RD FLOOR

 

Recital poetycki na podstawie wierszy Krystyny i Czesława Bednarczyków / Poetry recital based on poems by Krystyna and Czesław Bednarczyk
Scenariusz / Script : Regina Wasiak-Taylor
Występują / Performed by: Renata Chmielewska, Adam Hypki
Oprawa muzyczna / Musical framework: Eva Hurt (harmonijka chromatyczna / harmonica), Jurand Jakub Zygadlo (gitara klasyczna / acoustic guitar)
Prowadzenie w języku polskim / in Polish: Regina Wasiak-Taylor
Czas trwania / Duration: 60 min.

O POETACH / ABOUT THE POETS
Krystyna Bednarczyk, z domu Brzozowska (ur. 1923 r. w Warszawie, zm. 2011 r. w Londynie), poetka, żołnierz Armii Krajowej, współtwórczyni wraz z mężem – Czesławem londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy, wydawca i typograf. Debiutowała na łamach paryskiej „Kultury” (1951), była także autorką zbiorów poetyckich Obmowy świtów (1978) oraz Niedocałowane szczęście (2000), Wiersze Wybrane (2005). W uznaniu zasług dla Polski, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po śmierci swojego męża, kontynuowała wspólne przedsięwzięcie,
kierując Oficyną samodzielnie. W latach 2005–2010 pełniła funkcję prezesa Związku
Pisarzy Polskich na Obczyźnie, oraz redaktora l „Pamiętnika Literackiego”.

Krystyna Bednarczyk, née Brzozowska (b. 1923 in Warsaw, d. 2011 in London), was a Home Army soldier during WWII, a poet, publisher, typographer and a co-founder with her husband (Czesław) of the London-based Poets and Painters' Press. She made her debut in 1951 in “Culture” [“Kultura”] in the Polish émigré journal published in Paris. She is also the author of the poetry collections Obmowy
świtów (1978), Niedocałowane szczęście" (2000), Wiersze wybrane (2005). After the death of her husband, she continued to publish and manage “Oficyna”. In 2005-2010, she became chairwoman of the Union of Polish Writers Abroad and editor of the London-based émigré journal “Pamiętnik Literacki” / “Literary Dairy”. In recognition of her services to Poland, she was awarded the Knight Cross of the Order of the Rebirth of Poland.

Czesław Bednarczyk (ur. 1912 r. w Kamieńcu Podolskim, zm. 1994 r. w Londynie), podpułkownik II Korpusu Wojska Polskiego, uczestnik walk pod Monte Cassino oraz pod Bolonią; kawaler Orderu Virtuti Militari. Współzałożyciel londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy, drukarz, wydawca, autor kilkunastu tomików poetyckich oraz książki autobiograficznej W podmostowej arkadzie. Wspomnienia drukarza i wydawcy londyńskiej oficyny (Londyn, 1988). W latach 1949–2011 Bednarczykowie prowadzili niezależne wydawnictwo oraz drukarnię. Ponadto od 1966 do 1980 roku redagowali kwartalnik literacki „Oficyna Poetów”. Ufundowali Nagrodę Literacką im. Tadeusza Sułkowskiego (przyznaną siedmiokrotnie od 1963 r.) oraz – ustanowioną na mocy zapisu testamentowego współzałożycielki Oficyny – Nagrodę Poetycką im. Krystyny i
Czesława Bednarczyków.

Czesław Bednarczyk (b. 1912 in Kamieniec Podolski, d. 1994 in London), Lieutenant-Colonel of the Second Polish Army Corps, participant in the Battle of Monte Cassino and the Battle of Bologna; Knight of the Order of Virtuti Militari. Co-founder of the London Poets and Painters' Press, printer, publisher, author of several volumes of poetry and the autobiographical book Wspomnienia drukarza
i wydawcy londyńskiej oficyny; (London, 1988). For sixty years, from 1949 to 2011, the Bednarczyks ran an independent publishing and printing house in London. Between 1966 and 1980 they also published the literary quarterly „Oficyna Poetów”. They founded the Tadeusz Sułkowski Literary Prize (awarded seven times since 1963) and the Krystyna and Czesław Bednarczyk Poetry Prize, established by a bequest from the co-founder of Oficyna.

Wydarzenie otwarte dla szerszej publiczności, z lampką wina i poczęstunkiem / Open event, wine and refreshments

Wstęp: wolne datki / Entrance: donations

Prosimy wziąć pod uwagę, iż uczestnictwo w wydarzeniach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie projektu oraz w mediach społecznościowych organizatorów.

As the part of the project ‘Unveiling the Heritage: Krystyna Bednarczyk (1923–2011) –
Polish Poet and Co-Founder of Poets and Painters' Press in London’
funded by _e National Lottery Heritage Fund.