LUSTRA – WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Home  »  Bez kategorii  »  LUSTRA – WARSZTATY ARTYSTYCZNE
lis 7, 2023 KBB

LUSTRA – WARSZTATY ARTYSTYCZNE INSPIROWANE POEZJĄ
KRYSTYNY BEDNARCZYK / MIRRORS – ART WORKSHOP INSPIRED BY KRYSTYNA BEDNARCZYK POETRY
Prowadzenie w języku polskim i angielskim / in Polish and English: Joanna Ciechanowska

19 liaropada/19 November 12:00–14:15
Czas trawania / duration: 120 min.

O WARSZTATACH
Międzypokoleniowe, dwujęzyczne, warsztaty literacko-plastyczne na kanwie poezji Krystyny Bednarczyk, otwarte dla szerszej publiczności, poprowadzi znana londyńska artystka emigracyjna Joanna Ciechanowska. Pod jej okiem uczestnicy zajęć w oparciu o własną interpretację wybranego przez siebie wiersza Krystyny Bednarczyk lub jego fragmentu, przygotują autorskie ilustracje. Niektóre z nich wejdą w skład artbooka wydanego w formie pdf.

Organizatorzy zapewniają wszelkie materiały do warsztatów oraz przekąski.
Zapisy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
https://forms.office.com/e/HJkWqDGQ1v?origin=lprLink
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

ABOUT WORKSHOP (open to all)
A cross-generational, bilingual literary and artistic workshop exploring the poetry of Krystyna Bednarczyk, will be led by Joanna Ciechanowska, a London-based Polish émigré artist. Under her guidance, attendees will create their own illustrations based on their interpretations of a poem by Krystyna Bednarczyk. Some of drawing will eventually be included in an art book published in PDF format. All workshop materials and snacks will be provided by the organisers.
Registration using the form available at h
ttps://forms.office.com/e/HJkWqDGQ1v?origin=lprLink

The number of participants is limited, so the order of registration is important.

O prowadzącej warsztaty
Joanna Ciechanowska, polska artystka mieszkająca w Londynie. Po ukończeniu studiów magisterskich z projektowania graficznego i malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wyemigrowała. W 1978 roku była świadkiem rewolucji islamskiej w Iranie, mieszkała w Lesotho, w południowej Afryce, a także m.in. w Egipcie i Hongkongu. Ugruntowała swoją pozycję jako niezależna projektantka i ilustratorka, pracując dla prestiżowych instytucji, takich jak IBM, London
Transport Advertising, CBS Records oraz wydawców książek i prasy. Jednocześnie kultywowała swoją tożsamość jako malarka. Jej prace zdobiły ściany Royal Academy, Somerset House Gallery, Ben Uri Gallery and Museum, Edinburgh's Summerhall Gallery i Whitechapel Gallery, gdzie jej sztuka była prezentowana na wystawie kuratorowanej przez Nicholasa Serotę oraz w Cooper Hewitt Museum w Nowym Jorku. Jest również dyrektorem POSK Gallery, części Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie (POSK); aktywną członkinią m.in. Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii (APA) oraz Free Painters and
Sculptors (FPS).

About the workshop leader
Joanna Ciechanowska is a Polish artist based in London. She emigrated after completing her MA in Graphic Design and Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She witnessed the Islamic revolution in Iran in 1978 and has lived in Lesotho, Southern Africa, Egypt and Hong Kong. She established herself as a freelance designer and illustrator, working for prestigious institutions such as IBM, London Transport Advertising, CBS Records as well as various book and press publishers. At the same time, she worked as a painter with her paintings exhibited by the Royal Academy, Somerset House Gallery, Ben Uri Gallery and Museum, Edinburgh's Summerhall Gallery and Whitechapel Gallery. Her work was also featured in an exhibition curated by Nicholas Serota, and the Cooper Hewitt Museum in New York. She is an active member of the Association of Polish Artists in the UK (APA) and the Free Painters and Sculptors (FPS). She is also the director of the POSK Gallery, part of the Polish Social and Cultural Centre in London, Hammersmith (POSK).

Prosimy wziąć pod uwagę, iż uczestnictwo w wydarzeniach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie projektu oraz w mediach społecznościowych organizatorów.
As the part of the project ‘Unveiling the Heritage: Krystyna Bednarczyk (1923–2011) –
Polish Poet and Co-Founder of Poets and Painters' Press in London’
funded by _e National Lottery Heritage Fund.

W załączniku pdf z aktywnym linkiem do zpisów na warszaty, wklejamy go również tutaj: https://forms.office.com/e/HJkWqDGQ1v?origin=lprLink

Organizator: ZPPnO we współpracy z Polski Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO)