Nagrody Literackie ZPPnO za rok 2018

Home  »  Strona Główna  »  Nagrody Literackie ZPPnO za rok 2018
paź 13, 2018 KBB

 

W 67. roku istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, jury (w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz ‒ Warszawa; ks. prof. Janusz Ihnatowicz – Houston, TX, USA; ks. prof. Bonifacy Miązek – Wiedeń;  dr Adam Wierciński – Opole; dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm – Wilmington, DE, USA) przyznało następujące nagrody za rok 2018:

  • prof. Liborowi Martinkowi za nagroda za upowszechnianie kultury i literatury polskiej przez pisarza mieszkającego poza Polską  oraz
  • Jackowi Hajdukowi za zbiór esejów „W rejony mroku”nagroda im. Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku 2017 dotyczącą literatury emigracyjnej.

Libor Martinek jest czeskim polonistą, historykiem i krytykiem literatury, poetą. Wykłada literaturę czeską na Śląskim Uniwersytecie w Opawie i we Wrocławiu. Jest także tłumaczem z polskiego, angielskiego i ukraińskiego. Ma doktorat z literatury czeskiej i doktorat z literatury polskiej. Jego dorobek naukowy obejmuje 15 książek w języku czeskim i polskim oraz ponad 120 rozpraw, esejów i artykułów o tematyce polskiej, opublikowanych w czeskich i polskich pismach fachowych. Pisał między innymi o Sarbiewskim, Mickiewiczu, Morcinku, Gałczyńskim, Różewiczu, Szymborskiej, Lipskiej. „Libor Martinek jest obecnie jednym z najlepszych znawców literatury i kultury polskiej w Czechach, a także czesko-polskich relacji kulturalnych, w tym zwłaszcza literackich” – napisał prof. Bogusław Bakuła. Libor Martinek to przede wszystkim badacz ukształtowanej w procesach historycznych odrębności Ziemi Cieszyńskiej – badacz rzetelny, niestrudzenie podejmujący etos polskich nawarstwień, aby ocalić w tym regionie od zapomnienia te wartości, które są przecież wspólnym dobrem kultury.

Nagroda im. Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku 2017 dotyczącą literatury emigracyjnej przypadła zbiorowi esejów „W rejony mroku” Jacka Hajduka. Składa się na nią 30 szkiców literackich powiązanych w całość czytanym na wiele sposobów „Dziennikiem pisanym nocą” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. „Autor próbuje dowieść, że literatura polska, ani krajowa ani emigracyjna, nie wydała utworu, który by dorównał – stworzonemu przez Herlinga-Grudzińskiego wiekiemu obrazowi epoki, z małym autoportretem w rogu – albo go przewyższył” – charakteryzuje książkę Hajduka Ziółkowska-Boehm. „W rejony mroku” to szkic do intelektualnego portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wybitnego pisarza, eseisty, współtwórcy paryskiej „Kultury”. Jacek Hajduk odczytuje „Dziennik pisany nocą”, komentuje go, osadza w kontekście nie tylko polsko-włoskim, ale także europejskim. „To żywa, barwna i inteligentna opowieść o pisarzu, bez którego nie ma współczesnej literatury polskiej” – podkreśla Ziółkowska-Boehm i dodaje: „Znajomość literatury nie tylko polskiej, ale włoskiej i rosyjskiej imponują. Czytelnik nie zawsze musi się zgadzać z wywodami autora, ale zachowuje podziw i wdzięczność za tyle odczytań znakomitego pisarstwa Herlinga-Grudzińskiego, i czasem powtarza za Hajdukiem, że +sile jego pióra zawdzięczamy wielowymiarowy i wielopoziomowy, wyrazisty i zniuansowany obraz człowieka »wieku ideologii+”. Jacek Hajduk jest filologiem klasycznym, tłumaczem, eseistą, prozaikiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem szkiców naukowych i literackich oraz książek – m.in. „Pliniusz Młodszy”, „Fantazje mimowolnego podróżnika”. Mieszka w Krakowie.

Uroczyste wręczenie nagród i spotkanie z laureatami odbędzie się w maju 2019 w Warszawie podczas 10. Warszawskich Targów Książki.