Najnowszy „Pamiętnik Literacki”, t. LXIII/2022

Home  »  Strona Główna  »  Najnowszy „Pamiętnik Literacki”, t. LXIII/2022
sie 27, 2022 KBB

SPIS TREŚCI „PAMIĘTNIKA LITERACKIEGO”, T. LXIII
7. Od Redakcji
8 From the Editor
10 Krystyna KULEJ, Modlitwa
11 Wiera MENIOK, Akustyka wojny w wielkanocnych echach drohobyckich
18 Bogumiła ŻONGOŁŁOWICZ, Nigdy nie byłam w Mariupolu
19 Dmytro ANTONIUK, Wojna
31 Jakub KURZYŃSKI, Gdy burzysz mój pokój
32 Mariusz OLBROMSKI, Wiersze ukraińskie z cyklu: Most Nadziei, Czarnobyl
33 Joanna de VINCENZ, Ucieczka. Rozmowa z Andrzejem Vincenzem (fragment)
46 Mariusz OLBROMSKI, Wiersze ukraińskie z cyklu: Most Nadziei, Most Nadziei
47 Sławomir KOPER, Kołomyja wczoraj i dziś
55 Janusz S. GRUCHAŁA, Cykl huculski Stanisława Vincenza. W Oficynie Poetów i Malarzy
69 Adrian LIGĘZA, Dialogi Vinzenza. Sprawozdanie z pierwszej fazy projektu
73 Józef BARAN, Rozmowa o niczym
75 Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA, Kalendarium życia Stanisława Vincenza
79 Regina WASIAK-TAYLOR, Fotoreportaż. Nagroda Literacka ZPPnO za rok 2021
87 Adam WIERCIŃSKI, Zdziwienia i sprzeciwy. Kłopoty z Sienkiewiczem
92 Bolesław BIENIASZ, W metrum haiku
93 Krzysztof A. KUCZYŃSKI, Bonifacego Miązka literackie i naukowe kontakty z Londynem
101 Anna FRAJLICH, Listy Bogdana Czaykowskiego
111 Kazimierz BRAUN, Sonety Amerykańskie, Lot, Bagaż, Lądowanie, Powitanie, Zmagania, Szekspir, Sanctuaria
115 Wojciech SOBCZYŃSKI, Pod Wawelem tli się światło
123 Elżbieta SMOLEŃSKA, Muzeum Pamięci Sybiru
129 Regina WASIAK-TAYLOR, „A niech to synekdocha!”. Z Michałem Rusinkiem o wulgaryzmach w języku najmłodszych i nie tylko
135 Aleksandra ZIÓŁKOWSKA-BOHEM, Norman i jego Ameryka. Fragment przygotowywanej do druku książki pt. Ocean Czułości
149 Katarzyna BZOWSKA, Chłopcy wyklęci. Patrioci, bandyci, konspiratorzy, żołnierze
165 Bogumiła ŻONGOŁŁOWICZ, Polonica. Wokół drugiej żony poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
179 Ewa KWAŚNIEWSKA Lunch z Królową
187 Mieczysława WAZACZ, Azalia
191 Tomasz Łychowski, Jestem synem
193 Irena STURM, Wojciech Oczko, Wincenty Pol i „Bełkotka” w podkarpackim Iwoniczu Zdroju
195 Bogumiła ŻONGOŁŁOWICZ, O Pani Nasza
197 Jolanta LANE, Brother

RECENZJE I OMÓWIENIA
205 Maria JASTRZĘBSKA Swirl of Words
208 Justyna GORZKOWICZ, Na marginesie „Wolności słonecznej”
213 Jerzy MADEJSKI, „Ziemiec” – Bogdan Czaykowski i „Kontynenty
219 Katarzyna Bzowska, Drobny przyczynek do historii polskiego uchodźstwa
223 Justyna GORZKOWICZ, Odwirowania codzienności – dokąd zmierzasz świecie?
228 Adam WIERCIŃSKI, Bałamuctwa powtarzane w „Księgach Jakubowych”
233 Jan ZIELIŃSKI, Lektury spiralne. Leo Lipski. Dyptyk.

LITY – POLEMIKI
245 Eugeniusz Kruszewski
246 Anna Frajlich
246 Stanisław Sławomir Nicieja Czworo redaktorów naczelnych
250 Adam Czerniawski „A to Polska właśnie!”. Moje spory z redakcją „Kontynentów”
253 Marek Kusiba, Cyrenejczyk z Radomska i Mississaugi
262 Anna Maria Mickiewicz, Porzucona walizka na dworcu w Kijowie

263 KRONIKA ZWIĄZKU PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE

BIOGRAMY
270 Kazimierz BRAUN
272 Anna BŁASIK

ŻYCZENIA
Zygmunt BRZEZIŃSKI (s. 74), Oskar Stanisław CZARNIK (s. 100), Maciej PATKOWSKI (s. 100)

NEKROLOGII
Ludwik LEWIN (273), Włodzimierz BLATTON (s. 274), Krystyna Maria Barbara BABIAK (s. 274)
274 Wojciech KLAS, Marzenna Maria Schejbal z domu Karczewska

277 Andrzej Maria BORKOWSKI, Autorka ilustracji

279 INDEKS NAZWISK

ILUSTRACJE
Natalia Zagórska-Thomas Self Portrait in Kidgloves (s. 68), Pranie (s. 134), Bez tytułu (Nike 2011), (s. 148, Call of the Wild (s. 164), For God and Country (s. 278)