Nie żyje Krzysztof Rowiński

Home  »  Bez kategorii  »  Nie żyje Krzysztof Rowiński
lut 28, 2021 KBB

Urodził się 28 stycznia 1932 r. w Kaliszu. Okupację niemiecką spędził w Warszawie. Podczas powstania warszawskiego był łącznikiem AK u Krybera na Powiślu Górnym. Wyszedł z matką z Warszawy jako cywil.
W 1947 r. wraz z matką uciekł z Polski i przez Niemcy, Holandię przedostał się . do Wielkiej Brytanii – mogli się tu osiedlić jako rodzina oficera Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej.
Ukończył Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika i po maturze uzyskał Diploma in Comercial Studies w Cambridge.
Podczas prezesury Teodozji Lisiewicz wstąpił do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i był sekretarzem za czasów prezesury Józefa Garlińskiego. Do końca życia był członkiem zarządu i redakcji „Pamiętnika Literackiego”
Był redaktorem pracy zbiorowej „Moje zderzenie z Bolszewikami” (London, PFK). Jego praca na Konkurs PFK „Moje pierwsze kroki na obczyźnie” otrzymała nagrodę. Jego artykuły i eseje były drukowane w wydawanych w Londynie „Wiadomościach”, „Dzienniku Polskim”, „Tygodniu Polskim”, „Orle Białym”, „Gazecie Niedzielnej” i „Antemurale” w Rzymie.
Współpracował z prasą brytyjską oraz programami artystycznymi i dokumentalnymi w telewizji i radio BBC i Yorkshire TV. Był doradcą i dokumentalistą filmu o Katyniu w reżyserii Roberta Vasa „The issue should be avoided” (słowa te to cytat z Winstona Churchilla).

Czynnie działał w Polskim Towarzystwie Naukowym na Obczyźnie- przez wiele lat był redaktorem „Rocznika” PTNO. Wziął udział w III Kongresie Kultury Polskiej na Obczyźnie, zorganizowanym przez PTNO i był redaktorem tomu „Polska poza Polską”.
Otrzymał następujące odznaczenia: Krzyż AK, medal „Pro Memoria” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też medal III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie.

Zmarł w Londynie 23 lutego 2021 r.