Nowe wiersze Bogumiły Żongołłowicz

Home  »  Bez kategorii  »  Nowe wiersze Bogumiły Żongołłowicz
lip 14, 2023 KBB

Bogumiła Żongołłowicz opublikowała ostatnio trzy tomiki poetyckie. Poetyckie wizyty śmierci to zbiór najnowszych wierszy tej poetki, poruszających tematykę śmierci. „Patches for my Soul” to wybór utworów o tematyce śmiertelnej (funeralnej) z całego jej dorobku poetyckiego w jej własnym tłumaczeniu. Natomiast Śmierci mi bliskie – to drugie poprawione wydanie książki, która wyszła w 2008 roku. Więcej na ten temat na Portalu Polonii w Wiktorii:
https://portalpolonii.com.au/?p=13715

O innej swojej twórczości pisarka mówiła podczas spotkania zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii, co odnotowała Polonijna Agencja
Informacyjna; głównym tematem była postać Andrzeja Chciuka. Więcej:
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=27783&fbclid=IwAR3KPHfeDlroHnQNz2-qqn-ctIVer56UfzfWiqg8hF2ihIh5qVQNOtbzNWM