Nowości o Annie Marii Mickiewicz

Home  »  Bez kategorii  »  Nowości o Annie Marii Mickiewicz
lip 27, 2021 KBB

Ukazał się kolejny tomik autorstwa Anny Marii Mickiewicz Miedzy Lublinem a Londynem, zawiera wiersze dedykowane miastom poetki. Utwory napisane zostały na przestrzeni kilkunastu lat. Jego wartość estetyczną wzbogacają artystyczne, atmosferyczne zdjęcia obu miast, londyńskiego fotografika Bogdana Frymorgena i Posłowie prof. Józefa F. Ferta.

„W tomie impresji lirycznych, tych wierszy-notatek z autentycznych doznań obecności i zmienności, zakorzenienia i pielgrzymowania, który został zatytułowany możliwie najprościej, ale jakże znacząco – Między Lublinem a Londynem – podzieliła się poetka nie tylko dominującą przestrzenią niezapisanej bieli wolnego powietrza, dzięki któremu jej wiersze unoszą się niczym anioły w niejednym z jej wierszy i swobodnie krążą w wyobraźni i pamięci, ale nie pożałowała miejsca innemu miłośnikowi Lublina, artyście fotografikowi, który swymi czarno-białymi obrazami naszego miasta, także mojego ukochanego miasta, odsyła do miejsc szczególnie mu bliskich – do widoku łąki, nad którą (jak śpiewa Józef Czechowicz) 'Lublin przysiadł’, do wzgórz czwartkowych czy staromiejskich, z których – jak to „z górki na pazurki” – zbiegają młode akacje i lipy, zaglądają do tajemniczych zakamarków Starego Miasta, w których słychać jeszcze echo kroków Jana z Czarnolasu, dostojny krok sławnego burmistrza Sebastiana Acernusa (Klonowica), monotonny pacierz łacińskich koniugacji wklepywanych przez Józefa Ignacego Kraszewskiego, przeciągły dźwięk szofar dolatujący na Rynek staromiejski z dołu, z Podzamcza (Miasta Żydowskiego) pierwszego dnia miesiąca tiszri, oznajmiający początek nowego roku (Rosz ha-Szana)… Rywalem tak mile tu widzianym w miłości do Lublina został artysta Bogdan Frymogen, zaś projekt graficzny zbioru wykonała Agnieszka Herman.”
prof. Józef Franciszek Fert, fragment posłowia

Informujemy również, że ukazała się książka autorstwa Adama Siemieńczyka Poezja pod lupą. Kreatywna analiza wierszy Anny Marii Mickiewicz. Książka opatrzona została wstępem krytyka literackiego Karola Maliszewskiego.
„Poezja pod lupą przedstawia analizę utworów poetyckich londyńskiej autorki Anny Marii Mickiewicz, która została dokonana przez poetę, krytyka literackiego, założyciela brytyjskiego ruchu poetyckiego PoEzja Londyn Adama Siemieńczyka. Oboje przebywają na emigracji w Wielkiej Brytanii. Autor podszedł do zagadnienia w sposób nowatorski, tworząc własny system analizy literackiej. Zasługuje to na szczególną uwagę. Poddaje krytyce utwory między innymi pod kątem poziomu wolności jaki zawiera w sobie utwór liryczny. Dokładnie przygląda się najważniejszym słowom wiersza i na ich podstawie buduje komentarz.”
Trzeba dodać, że dialog powstawał w trudnych warunkach pandemicznych. Nagrywany był za pomocą programu Zoom.