Pamiętnik Literacki Tom LIV

Home  »  Spis treści Pamiętnika Literackiego  »  Pamiętnik Literacki Tom LIV
kwi 24, 2018 KBB

SPIS TREŚCI
7 Słowo wstępne
10 Laureaci nagród literackich ZPPnO 2016
11 Aleksandra Ziółkowska-Boehm: LAUDACJA
13 Zdzisław Malczewski: SŁÓW KILKA OD LAUREATA
15 Nina Taylor-Terlecka: PAN HENRYK W BRAZYLII
25 Henryk Siewierski: SŁOWA PODZIĘKOWANIA
27 Henryk Siewierski: WIELOKULTUROWOŚĆ I KULTURA NARODOWA W PROCESIE GLOBALIZACJI. Fragment
29 Aleksandra Ziółkowska-Boehm: LAUDACJA
35 Tomasz Łychowski: REFLEKSJE DZIĘKCZYNNE
37 Przemysław Pawlak: ŻMUDZKIE KORZENIE WITKACEGO
65 Adam Wierciński: SŁOWA I SŁÓWKA
73 Eugenia Maresch: NA TUŁACZCE Z CONRADEM KORZENIOWSKIM
77 Robert Hampson: JOSEPH CONRAD: CROSSING BORDERS
85 Katarzyna Zechenter: Bhutan
87 Aleksandra Ziółkowska-Boehm: ROZMOWA Z PROF. JERZYM R. KRZYŻANOWSKIM. W KRĘGU KULTURY ANGLOSASKIEJ
97 Wojciech Płazak: 70 LAT PRACY FUNDACJI I KOW VERITAS
105 Joanna Sokołowska-Gwizdka: CZŁOWIEK I SZTUKA W CZASACH CYWILIZACJI OBRAZKOWEJ. ROZMOWA Z KSIĘDZEM PROFESOREM JANUSZEM IHNATOWICZEM
111 Jan Zieliński: CZYTAJĄC OSY KIERCA
115 Tadeusz Zawodowski: A JEŚLI CHRYSTUS POWRÓCI
115 Michał Bukowski: JEŚLI
120 Małgorzata Ścisłowska: KATEDRA Z BIUSTEM. Fragmenty
125 Bronisław Maj: „A GDYBYM MIŁOŚCI NIE MIAŁ…”
129 Agnieszka Kania: UTRWALIĆ NIEOBECNOŚĆ
135 Joanna Kern: ZESZYT W SZKOCKĄ KRAT
146 Henryk Musa: Wigilia
147 Bolesław Bieniasz: PORTRET ORKIESTRY SYMFONICZNEJ. NIEFORMALNE SPOJRZENIA OD WEWNĄTRZ
157 Adam Wierciński: ZDZIWIENIA I SPRZECIWY. ZMYŚLENIA I PLOTKI O PISARZACH
163 Charles Jraszewski: Abba Ojczym
165 Lidia Russell: KAPITAN SWOJEJ DUSZY. Rozmowa z Danutą Borchardt
177 Ludwika Amber: ABORYGENI
185 Jan Władysław Woś: POLSCY STUDENCI NA UNIWERSYTECIE W PERUGII
189 Krystyna Kaplan: O KRONICE I NIE TYLKO
197 Piotr Surmaczyński: TOCZĄCE SIĘ KAMIENIE
205 Irene Sturm: ASTRY… KWIATY SWATY…
209 Regina Wasiak-Taylor: PODLESKA W 17. SALONIE LITERACKIM
220 Ludwika Amber: Na ścieżkach Bożego Narodzenia
221 Janusz Guttner: WIZYTA NA OLIMPIE. Spotkanie z Julią Hartwig (1921–2017)
225 Jolanta Lane: POCZĄTKI FILMU POLSKIEGO

RECENZJE I OMÓWIENIA
229 Jerzy mazurek: NASZ CZŁOWIEK W BRAZYLII
234 Marcin Lutomierski: WIELOGŁOS O ŁAWRYNOWICZU
236 Mieczysław Orski: NOWE WYDANIA KRASZEWSKIEGO
239 Andrzej Wołosewicz: OCALIĆ (OD ZAPOMNIENIA) STAŁĄ CZYJEGOŚ WZROKU OBECNOŚĆ
245 Marcin Lutomierski: POEZJĄ UCHWYCONE
247 Katarzyna Bzowska: KSIĄŻKA JAKO ORĘŻ
252 Piotr Mysłakowski: LIST DO BOLESŁAWA BIENIASZA (zamiast recenzji)

257 LIST DO REDAKCJI. LWÓW ZNACZYŁ WIĘCEJ
261 KRONIKA ZWIĄZKU
261 KALENDARIUM SPOTKAŃ I PROGRAMÓW LITERACKICH W LONDYNIE W OKRESIE OD 1 MAJA DO 31 GRUDNIA 2017
161 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
264 Instytut Kultury Polskiej
266 Biblioteka Polska w Londynie
269 Wspomnienie o Zbigniewie Makowieckim 1917–2017
272 Komunikat
273 Krystyna Kaplan: STEFAN STACHOWICZ. O autorze ilustracji w rozmowie
274 Indeks

ILUSTRACJE
72 Stefan Stachowicz: Eclipse
104 Stefan Stachowicz: Atlas
176 Stefan Stachowicz: Undercurrent 
224 Stefan Stachowicz: Symphony of space
256 Stefan Stachowicz: Unknown
260 Stefan Stachowicz: Phoenix 2